Gysinge laddar för dubbelcertifiering hos Prosilva!

Från och med årsskiftet får vi Gysinge Skog med i Prosilvas paraply för certifierade skogsägare. Sedan i somras har förberedelsearbete pågått både hos Prosilva och hos Gysinge. Vegard Haanaes och Ricard Dermer har kämpat på med checklistor, rutiner och förrevisioner. Nu är målgången nära – dubbelcertifiering mot FSC och PEFC!

Gysinge Skog bildades 2019 i samband  med delningen av Bergvik Skog. Totalt förvaltar man cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark huvudsakligen i Mellansverige (i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län) och därtill finns ett större innehav också i Jämtlands län och två mindre i Hallands- och Kronobergs län. Med den historiska ägarbilden är Gysinges innehav för närvarande certifierat hos Stora Enso och förblir så året ut.

Sedan tidigare har HälleforsTierp Skogar och Kopparfors Skogar, också sprungna ur Bergvik Skog, valt att dubbelcertifiera sina innehav hos Prosilva.