Fusionen genomförd

Bolagsverket har meddelat att fusionen har godkänts och Prosilva Skogscertifiering nu har upplösts