FSCs nya skogsbruksstandard på gång!

Skogscertifiering Prosilva har deltagit på svenska FSCs intressentmöte om den nya skogsbruksstandarden för oss som gruppcertifierar skogsägare. På mötet diskuterades förändringar i standarden och hur vi certifieringsparaplyer ska tänka kring den. De största förändringarna har skett inom princip 3 (urfolks rättigheter) och princip 6 (miljövärden och miljöpåverkan). Frågan om en kommande anpassning av standarden för mindre skogsägare (0-1000 hektar) togs också upp.

Den nya FSC-standarden är planerad att beslutas om i december 2019 och kommer att publiceras i januari 2020. Standarden träder i kraft tre månader efter det att den publicerats.

Prosilva återkommer med mer information allt eftersom!

Helene Larsson, Prosilva och Lena Dahl Svenska, FSC