Fler hänsynsträd vid föryngringsavverkning

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att fler grova träd och död ved lämnas kvar i skogen. Då det råder brist på äldre, grova träd i produktionsskogarna är denna utveckling glädjande. Fåglar, trädlevande mossor och vedlevande svampar är några av de arter som gynnas av fler hänsynsträd.
Förekomsten av död ved ökar i våra produktionsskogar. Detta är mycket positivt då nästan hälften av de rödlistade arterna är beroende av den död ved. Efter en nedåtgående trend ökar även skyddszoner i omfattning och då främst trädgrupper och hänsynskrävande biotoper. Statistiken bygger på en inventering av föryngringsåtgärder gjorda 2006 – 2009.
För oss på Prosilva är det glädjande att se denna statistik som visar på ökad hänsyn i skogen. Hänsynsträd och hänsyn till död ved vid föryngringsavverkning ingår i våra certifieringskrav. I takt med att andelen certifierad skogsmark och certifierade aktörer ökar kommer hänsynen i skogen att öka. Skogsstyrelsens artikel visar att resultaten av certifierat skogsbruk syns och gör skillnad runt om i våra skogar.

Bild: Skogsstyrelsen.se

Läs hela artikeln på Skogsstyrelsen: https://www.skogsstyrelsen.se/…/fler-trad-lamnas-kvar-nar-…/

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *