Enklare att rapportera skador direkt i fält!

Nu har SLU släppt en applikation som gör det lättare att rapportera in skog och trädskador direkt ute i fält via telefonen eller paddan. Skogsskada är ett verktyg som SLU har tagit fram för att kunna identifiera och rapportera skogsskador. Rapporterna används för att beskriva skadeläget i Sverige och användare kan själva diagnostisera och rapportera skador för att kunna skapa en helhet kring hur skadeläget i Sverige ser ut. Skogsskada är till för alla som är intresserade av skador i skogen.

För att läsa mer om Skogsskada klicka in på: https://www.slu.se/skogsskada