Det årliga plan-utskicket

Revisionsåret börjar närma sig sitt slut och ett tecken på det är arbetet med det årliga plan-utskicket där vi hämtar in planuppgifter från våra medlemmar. Anneli hanterar just nu utskicket som i år gått ut till 600 skogsägare. Av dessa behöver 200 skogsägare bekräfta innan årsskiftet att planbeställning eller upprättande av plan har genomförts. Det är sannerligen en hel del olika poster att hålla koll på i Excel! Många av våra skogsägare har en ny skogsbruksplan på plats och här vill vi dela ett citat från en av våra skogsägare i samband med att hon skickade in sina planuppgifter: ”Vi har haft mycken glädje av att uppdatera planen i skogen. Det är inte säkert att det blivit så väl gjort utan certifieringen.”
Ett glädjande besked som vi tycker verkligen fångar det vi vill förmedla och en nytta vi ser med certifiering.