Informera om skogsbruksåtgärder – SKS’ skyltar

För att lättare kunna kommunicera planerade skogsbruksåtgärder till närboende har Skogsstyrelsen tagit fram skyltar som kan användas vid arbete i skogen och som beskriver åtgärden, varför den görs och vad målet är. Samtliga skyltar är samlade på Skogsstyrelsens hemsida.

Du når skyltarna här.

Natur- och kulturmiljövård – förnyelse

Skogscertifiering Prosilva anordnar 26-27 oktober en förnyelsekurs i Natur- och kulturmiljövård.

Utbildningen genomförs som en 1 ½ -dags kurs och inleds dag 1 med teoripass 18.30 – 20.30. Innan teoripasset finns möjlighet att äta middag kl. 17.45. Dag 2 inleds med utbildning inomhus på ca 4 timmar och fortsätter efter lunch utomhus. Under dagen görs även ett valideringsprov för att säkerställa kompetens enligt SYN-kursen Natur och Kulturmiljövård. Provet omfattar en praktisk del ute i skogen samt en skriftlig teoridel.

Anmälan: Senast 14 oktober till Patrik Vendel (patrik.vendel@skogscertifiering.se, 073-436 96 92).

Pris: 2700 kr/person, i priset ingår middag dag 1 och lunch dag 2 samt fika. Övernattningstillägg om 600 kr/person tillkommer (enkelrum). Anmälan är bindande. Alla priser är exklusive moms. Faktura skickas efter genomförd kurs.

Plats: Rankhyttans Herrgård, 791 92 Falun (www.rankhyttan.se).

Önskas deltagande på middagen meddelas detta i samband med anmälan, ange även eventuell specialkost. Hundrum kan ordnas vid behov, meddela i sådana fall i samband med anmälan.

Vid frågor kontakta Patrik Vendel.

10 miljoner kronor att söka för samarbete om gränsutmärkning i skogen

Nu kan företag och organisationer söka stöd för projekt som handlar om samarbete inom gränsutmärkning i skogen. Sista ansökningsdag är den 30 september 2016.Skogsstyrelsen utlyser 10 miljoner kronor till samarbete inom gränsutmärkning i skogen. Utlysningen sker inom stödet ”samarbete inom miljö” som ingår i EU:s landsbygdsprogram.

– Tydligt utmärkta gränser i skogen gör det lättare att planera och utföra skogsbruksåtgärder. Att skogsägare får klarhet i var gränserna går mellan olika fastigheter, kan leda till ett mer aktivt brukande av skogen, säger Carina Berggren, stödansvarig, Skogsstyrelsen.

Samarbetsprojekt kring gränsutmärkning kan ha olika inriktningar.

– Det kan till exempel handla om samordning av arbetet mellan olika markägare eller om planering eller utredning av vilka åtgärder som behövs för att få till tydliga gränsutmärkningar i aktuella områden, säger Carina Berggren, stödansvarig, Skogsstyrelsen.

Företag, organisationer och myndigheter kan söka stödet. Sista ansökningsdatum är 30 september 2016 till Skogsstyrelsen

Ändringar i skogsvårdslagstiftningen 1 januari 2016

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen ändras den 1 januari, se bifogad fil.. Reglerna om tillåtna avverkningsformer förtydligas, vilket visar på möjligheter till ett mer varierat brukande, t.ex. genom hyggesfritt skogsbruk och blädning i vissa fall. Vad som avses med skyddsdikning förtydligas. Rättningar av felaktig text görs om samråd inom rennäringens året-runt-marker och om kvävegödsling. Frågan om ändringar av föreskrifter om lägsta tillåtna ålder för föryngringsavverkning i de fyra nordligaste länen är bordlagd till Skogsstyrelsens styrelsemöte i mitten av februari.

Läs hela meddelandet här: SKS Info externt föreskriftsändringar 20160101