Var med och påverka FSCs framtida skogsbruksstandard!

En revidering av de regler som gäller för svensk FSC certifiering är igång och den 29 juni inleddes den andra konsultationen av FSCs skogsbruksstandard. Medlemmar i svenska FSC har tillsammans arbetat fram ett nytt förslag på ändringar till skogsbruksstandarden och alla har möjlighet att komma med synpunkter på den under konsultationstiden 29 juni till 31 augusti. Vi på Prosilva kommer självklart att gå igenom den reviderade standarden och framföra våra synpunkter, detta kommer att ske under augusti månad. Alla som vill är fria att lämna in förbättringsförslag och synpunkter på standarden och på så sätt kan du vara med och påverka det svenska FSC skogsbruket.

 

Skicka in dina synpunkter för att vara med och utforma framtidens FSC skogsbruk i Sverige till info@fsc-sverige.org innan den 31 augusti! För att läsa mer och delta i konsultationen besök denna sida: https://se.fsc.org/se-se/standarder/revision-av-skogsbruksstandarden/andra-konsultationen

Semestertider

Vi vill uppmärksamma er på att från och med mitten på vecka 29 till och med 31 kommer vi inte att vara tillgängliga på kontoret. Vid brådskande ärenden under dessa semesterveckor mailar ni info@skogscertifiering.se annars hörs vi igen vecka 32. Observera att nästa vecka (v.28) alltså är sista chansen för er att nå oss om ni har något ärende.

Hoppas ni njuter av sommaren!

DRÖNARE!

Vi vill tipsa om en artikel på FSCs internationella hemsida där man beskriver hur det US-amerikanska företaget Domtar använder sig av drönare i verksamheten. Företaget började att använda drönare i sin verksamhet 2016 för att enklare kunna planera och utföra skogliga åtgärder . De beskriver hur drönare kan vara en bra hjälp ute i skogen då det går snabbt att få en överblick över stora områden, vilket är tidsbesparande och därmed mycket effektivt för ett stort företag. Andra fördelar de påtalar är att de kan se hur skogen mår utan att personligen vandra igenom den, de kan kontrollera hur planteringar växer och även volym mäta deras stora flishögar.

Drönare har stora användningsområden och det kan vara en uppfinning värd att investera i, då drönare blir allt mer prisvärda. De kan användas i allt från planering av skogliga åtgärder, uppföljningar och skadeinventeringar,  så som vi på Prosilva brukar drönare . Andra som kan ha nytta av drönare kan vara mäklare och skogsägare som snabbt och enkelt vill blicka över ett stort område i samband med försäljning eller för kontroll av sin egen  mark.

Här under kan ni se en bild som togs i samband med en inspirationsföreläsning om drönare i skogsbruket som Prosilva hade för Moelven tidigare i våras. Denna inspirationsföreläsnings syfte är att inspirera er till hur drönare kan användas och underlätta för er i skogen och ni kan självklart kontakta Martin om detta är något ni tycker låter intressant på martin.klenz@skogscertifiering.se ?

Vill ni läsa hela artikeln hittar ni den här: https://ca.fsc.org/en-ca/newsroom/id/878?platform=hootsuite

 

Prosilvas största certifierade skogsägare!

Förra veckan träffade vi skogsförvaltare på Persson Invest Skog AB, vår största certifierade skogsägare sett till skogsmarksarealen. Vid en internrevision av en så stor skogsägare blir det större övergripande samtal kring organisationsfrågor, landskapsplanering, plan- och traktprogram, samtidigt som vi även ska kontrollera skogsägarens detaljhänsyn. På bilden ser vi kulturstubbar som har skapats för att markera en älggrop och därmed förhindra att lämningen tar skada i kommande skogsbruksåtgärder.

 

Boka drönarkurser till kampanjpris!

Maj månad lider mot sitt slut! Detta innebär att det endast är möjligt att boka våra drönarkurser till kampanjpris i en vecka till.

Så se till att boka in er på våra kurser innan juni tar vid, för att ta del av erbjudandet.

Grundkurs (8 h): 6320,- kr (ordinarie pris 7120,- kr)

Påbyggnadskurs (4 h): 3196,- kr (ordinarie pris 3600,- kr)

Moms tillkommer.

För mer information, kursanmälan eller produktblad kontakta:

Martin Klenz-Tornow på 070 – 345 05 36 eller martin.klenz@skogscertifiering.se

Nytt samarbete för Prosilva!

Vi på Skogscertifiering Prosilva AB är mycket glada över att kunna presentera vår nya samarbetspartner! Vi har under våren 2018 inlett ett samarbete med Uppsala företaget Greensway. Främst kommer samarbetet mellan oss att gälla de, för ombud och entreprenörer, obligatoriska kurserna Natur- och Kulturmiljövård och Naturvärdesbedömning. Vi kommer att satsa stort på utbildningar och samarbetet med Greensway under 2018 för att kunna erbjuda er de bästa utbildningslösningarna runt om i landet.

 

Såhär beskriver Greensway sin verksamhet: ”Greensway är ett ekologikonsultföretag. Vi utvecklar lösningar inom naturvård och hållbarhet samt erbjuder ekologiska undersökningar och planer i samband med skogsbruk och olika typer av exploatering. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till SLU på campus Ulltuna i Uppsala men våra projekt är spridda över hela landet. Positionen mellan forskning och tillämpning är det som gör våra tjänster starka och unika. Vi deltar i och driver flera forskningsprojekt tillsammans med forskande institutioner. Genom vår digitala plattform Canopy har digitalisering av den gröna sektorn blivit en allt viktigare del av vår verksamhet.”

För att läsa mer om Greensway besök deras hemsida: https://greensway.se/ 

Det går redan nu att boka in kurser hos Greensway och det gör ni genom att ta kontakt med Martin Klenz-Tornow, Skogscertifiering Prosilva AB på 070-345 05 36 eller martin.klenz@skogscertifiering.se

 

Enklare att rapportera skador direkt i fält!

Nu har SLU släppt en applikation som gör det lättare att rapportera in skog och trädskador direkt ute i fält via telefonen eller paddan. Skogsskada är ett verktyg som SLU har tagit fram för att kunna identifiera och rapportera skogsskador. Rapporterna används för att beskriva skadeläget i Sverige och användare kan själva diagnostisera och rapportera skador för att kunna skapa en helhet kring hur skadeläget i Sverige ser ut. Skogsskada är till för alla som är intresserade av skador i skogen.

För att läsa mer om Skogsskada klicka in på: https://www.slu.se/skogsskada

KAMPANJPRIS PÅ DRÖNARUTBILDNINGAR!

Nu under hela maj månad har vi kampanjpris på våra grund- och påbyggnadskurser för drönarflygning!

Grundkurs (8 h): 6320,- kr (ordinarie pris 7120,- kr)

Påbyggnadskurs (4 h): 3196,- kr (ordinarie pris 3600,- kr)

Kampanjpriset gäller för kursanmälningar gjorda senast 31 maj 2018. Moms tillkommer.

För mer information, kursanmälan eller produktblad kontakta:

Martin Klenz-Tornow
martin.klenz@skogscertifiering.se
Tfn.: 070 – 345 05 36

Anmäl er till natur- och kulturmiljövårdskurser nu i maj!

Glöm inte att det finns flera kurstillfällen för natur- och kulturhänsyn (avverkning och röjning/förröjning, både grundkurser och förnyelse) att anmäla sig till nu under maj månad!

Nedan finner ni datumen och vid intresse kontaktar ni Martin Klenz-Tornow: martin.klenz@skogscertifiering.se

Uppsala
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, grundkurs 7-8 maj Uppsala
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, förnyelsekurs 8 maj Uppsala
Natur- & Kulturmiljövård – Röjning, 9 maj Uppsala

Leksand
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, grundkurs 30-31 maj Leksand
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, förnyelsekurs 31 maj Leksand
Natur- & Kulturmiljövård – Röjning, 1 juni Leksand

Sunne
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, grundkurs 18-19 juni Sunne
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, förnyelsekurs 19 juni Sunne
Natur- & Kulturmiljövård – Röjning, 20 juni Sunne

Fler hänsynsträd vid föryngringsavverkning

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att fler grova träd och död ved lämnas kvar i skogen. Då det råder brist på äldre, grova träd i produktionsskogarna är denna utveckling glädjande. Fåglar, trädlevande mossor och vedlevande svampar är några av de arter som gynnas av fler hänsynsträd.
Förekomsten av död ved ökar i våra produktionsskogar. Detta är mycket positivt då nästan hälften av de rödlistade arterna är beroende av den död ved. Efter en nedåtgående trend ökar även skyddszoner i omfattning och då främst trädgrupper och hänsynskrävande biotoper. Statistiken bygger på en inventering av föryngringsåtgärder gjorda 2006 – 2009.
För oss på Prosilva är det glädjande att se denna statistik som visar på ökad hänsyn i skogen. Hänsynsträd och hänsyn till död ved vid föryngringsavverkning ingår i våra certifieringskrav. I takt med att andelen certifierad skogsmark och certifierade aktörer ökar kommer hänsynen i skogen att öka. Skogsstyrelsens artikel visar att resultaten av certifierat skogsbruk syns och gör skillnad runt om i våra skogar.

Bild: Skogsstyrelsen.se

Läs hela artikeln på Skogsstyrelsen: https://www.skogsstyrelsen.se/…/fler-trad-lamnas-kvar-nar-…/