Skogsägarenkät

 
Hej!
Igår, måndag skickades skogsägarenkäten ut till ett urval av våra skogsägare. Enkäten hjälper oss att nå ut till ett större antal skogsägare än de fysiska internrevisionerna och gör att vi kan ha en övergripande koll på vårt paraply.
 
Enkäten ger oss även information om förbättringsområden inom Prosilvas verksamhet. Så håll utkik i er mejlinkorg eller brevlåda och glöm inte att svara om ni är en av de som fått enkäten skickad till sig. För de som inte fått den men är nyfikna på hur den ser ut kan våra medlemmar (skogsägare) hitta enkäten på intranätet i arkivet för nyhetsbrev. https://skogscertifiering.se/

Skogsdag på Moelvensågen i Edane, Värmland

Lördagen den 22 september hölls en skogsdag på Moelvensågen i Edane, Värmland med ett 50-tal besökare. Martin deltog på skogsdagen genom att hålla i ett kombinerat föredrag om certifiering samt vilka möjligheter det finns för användning av drönare i det privata skogsbruket inklusive en praktisk förevisning av drönaren. Det blev en lyckad dag och ännu mer lyckat blev det när Martin fick ett samtal av en deltagare som blivit inspirerad och köpt sig en drönare efter skogsdagen! 

Här nedan ser ni lite bilder på hur det såg ut där Martin höll föredraget:

Skogensdag i Högbo

I slutet av augusti bidrog vi med informationsmaterial om certifiering till vårt ombud Weda skog som deltog på Skogsdagen i Högbo, där fokus var på skog i allmänhet. Utställarna bestod av olika aktörer med skoglig anknytning, såväl skogsföretag som intresseföreningar. Besökarna utgjorde en bred skara av skogsintresserade och skogsägare. Weda skog beskriver att vårt material bidrog till en bra diskussion kring certifiering. Kul med en lyckad dag tycker vi och att Weda skog ville ta tillfället i akt att höja medvetenheten kring certifiering.

Besök hos PEFC och FSC Sverige

Vår marknadsföringsassistent Karolina har under sommaren besökt kanslierna för svenska PEFC och FSC för att få en inblick i deras arbete kring kommunikation och marknadsföring. Genom besöken får vi en inblick i befintligt informationsmaterial och vad respektive kansli jobbar med att ta fram. Kurser, filmer, bilder och informationsblad är exempel på material som finns tillgängligt. Detta tar vi med oss i arbetet med att förbättra vår kommunikation ut till våra medlemmar och följare. Just nu jobbar vi även med att ta fram en ny hemsida för Skogscertifiering Prosilva och i det arbetet kommer vi uppdatera våra länkar och informationsmaterial om respektive certifiering.

Passa gärna på att besöka PEFC och FSC på deras hemsidor och här på Facebook.

PEFC på Facebook: https://www.facebook.com/PEFCSverige/
https://pefc.se/

FSC på Facebook: https://www.facebook.com/DenSvenskaSkogen/
https://se.fsc.org/se-se

Kolla till exempel in Kalle, en ansvarsfull medborgare som väljer certifierade produkter. Filmerna är producerade av FSC i Norden i syfte att lyfta fram certifiering på ett lättsamt och roligt sätt. ? http://www.xn--vrldenndras-l8af.se/

Samverkan mellan virkesköpare och entreprenörer

Under augusti har vi på uppdrag av Fiskarheden Trävaru AB hållit i en utbildningsinsats för Fiskarhedens virkesköpare och avverkningsentreprenörer. Dagarna har bestått av viktiga diskussioner om hur samarbetet mellan virkesköpare och entreprenör kan förbättras och vilket ansvar respektive person har för att säkerställa en god utförd avverkning och säker miljöhänsyn – i avstämning mot certifieringskrav och Fiskarhedens egna ambitioner och krav på utförande och miljöpolicy. Ett ämnesområde som tål att belysas och diskuteras! Vi jobbar inte med skog, vi jobbar i gränssnittet mellan människor!

Drönarkurser

Vi erbjuder drönarkurser både för grupper och för enskilda personer och vi anpassar såklart tid och plats utefter önskemål. För några veckor sedan höll Martin i en grundkurs för Caroline som är jägmästare och fastighetskonsult för Norrbryggan AB. En trevlig och lärorik dag med en intresserad och duktig elev! Dessa kurser är väldigt roliga och vi ser fram emot att visa fler av er hur drönare kan ge er nytta i ert arbete!

 

Prosilvas synpunkter kring konsultationen av FSCs skogsbruksstandard

En andra konsultation har inletts och utgör den sista inför beslut om ny FSC skogsbruksstandard. Konsultationen pågår mellan den 29 juni till 31 augusti. För första gången finns en skogsbruksstandard för mindre markägare (skogsägare < 1000 ha) ute för konsultation.

Prosilva kommer medverka som svarande i konsultationen. Riktlinjer i Prosilvas granskning och formuleringar för ev. förändringar tar utgångspunkt utifrån att respektive standard ska vara:

  • reviderbar för våra revisorer
  • tillämpbar för Prosilva i sin roll som certifikatsinnehavare utifrån den egna organisationen och ansvarsfördelningen mellan olika parter (Prosilva, skogsägare, avverkningsorganisationer, skogsentreprenörer m.fl.)
  • samt, ska gynna utvecklingen av ett hållbart och certifierat skogsbruk över hela Sverige

Klicka här: Prosilvas synpunkter om FSC konsultatio

Prosilvas huvudsakliga synpunkter presenteras för er i bifogad PDF. Vi tar gärna emot bidrag från er utifrån riktlinjerna för vår granskning och kom ihåg att ni kan delta i konsultationen och lämna synpunkter utifrån er egna organisation och era förhållanden till FSC och certifierat skogsbruk. Senast 31 augusti.

Vinnaren av drönartävlingen!

Nu är vi äntligen tillbaka efter en välbehövlig semester, men innan semestern träffade vi Håkan, en nu ansluten skogsägare hos Prosilva.

I vintras efter att Martin börjat hos oss köpte vi in en drönare till företaget. Vi anordnade då en tävling på Facebook för att komma på ett namn på drönaren. Vinsten var en kostnadsfri anslutning till Prosilva. Håkan var den som kom med det vinnande namnförslaget, Hugin. Han och hans fru Lena tog för några år sedan över Lenas föräldrahem som är ett torpställe byggt på 1910-talet i byn Käxed i Ångermanland. Huset fungerar idag som fritidshus eftersom Lena och Håkan bor i Hong Kong. Vi frågade Håkan om deras skog, om Prosilva och vad certifiering betyder för dem.

       ”För ett drygt år sedan fick vi chansen att köpa till några skogsskiften. Det är totalt 100 hektar varav drygt 60 är produktiv skogsmark, säger Håkan. Eftersom min yrkesbakgrund är skoglig så följer jag skogsfrågor och där såg jag Prosilvas namntävling på Facebook i vintras. Jag skickade in ett förslag och vann! Väldigt behändigt när vi ändå hade bestämt att certifiera oss. Jag säljer ju FSC certifierat trä från SCAs sågverk på asienmarknaden så det var givet att jag måste leva som jag lär. Framförallt så handlar det om att få ett kvitto på den miljöambition som vi satt i skogsbruksplanen. Vi har flera fina biotoper som vi satt av för fri utveckling, men även bestånd som ska skötas med kombinerade produktion och naturvårdsmål. Nu har vi det dokumenterat för en liten årlig penning. Det blir säkert också bra underlag vid förhandling när vi ska sälja någon avverkning i framtiden.”

Bild på Håkan.

Kurs om eftersläckning för alla utan kostnad

Behovet av eftersläckningspersonal kommer att vara stort närmaste tiden. Nu öppnar skogsbruket upp den gemensamma skogsskötselskolans kurs om eftersläckning för alla utan kostnad. Klicka på länken, ange dina personuppgifter och klistra in koden så får du tillgång till utbildningen: https://course.skotselskolan.se/1h2w3q
Lägg till kod 705266

Tillfälligt undantag i PEFC med anledning av skogsbränderna

PEFC:s styrelse har (2018-07-23) fattat beslut om att kravet på att anlita PEFC-certifierade entreprenörer tillfälligt upphävs för arbeten i brandskadad skog och för åtgärder på skogsmark för att begränsa bränders spridning. Det innebär att de som anlitas för eftersläckning, huggning av brandgator etc. inte behöver vara anslutna till ett PEFC-certifikat.