Sommartider

 

Vi på Prosilva avrundar allt eftersom under juli och checkar ut för semester. Det har varit ett händelserikt halvår och vi ser framemot hösten med nya utmaningar och nyheter framför oss!

Brådskande ärenden under juli månad skickas helst in till info@skogscertifiering.se.

 

Vi önskar alla en trevlig sommar!

Gröna obligationer motor i Prosilvas expansion

Prosilva Skogscertifiering expanderar sin verksamhet till över en miljon hektar skog när Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar väljer certifieringspartner. En motor i expansionen är kundernas satsningar på gröna obligationer.

Det är nu klart att de två nybildade företagen hållbarhetscertifierar sitt skogsbruk – omfattande nästan 400 000 hektar skog – i FSC och PEFC via Prosilva. Därmed passerar Prosilva en miljon hektar när det gäller arealen certifierad skogsmark.

– Att certifiera skogsbruket är självklart för oss, säger Anders Jönsson vid Hällefors Tierp Skogar. Våra kunder efterfrågar certifierat virke och vi tar ansvar genom hållbart skogsbruk.

– Dessutom hjälper certifieringen oss i vår verksamhet. Genom att följa standarderna får vi ordning och reda i våra processer och regelverken fungerar även som ledstänger i vår verksamhetsutveckling. Prosilvas oberoende från andra aktörer på marknaden passar också utmärkt när vi söker finansiering med gröna obligationer.

Gröna obligationer växer snabbt på den globala marknaden och på senare tid har flera stora banker enats om rekommendationer att använda sig av en oberoende extern certifieringspart. Det är för att säkra att obligationerna följer de gröna principerna, framförallt när det gäller hantering och spårbarhet.

– Vi är förstås nöjda med att dessa nya, stora skogsföretag valt att certifiera skogen genom oss, säger Anneli Sandström som är certifikatsansvarig vid Prosilva. Att vi växer så starkt är ett kvitto på ett bra tjänstekoncept, och när det gäller det nya intresset för gröna obligationer ger oberoendet oss utan tvekan en marknadsfördel.

Hällefors Tierp Skogar och Kopparfors Skogar har valt att certifiera sig enligt FSC® och PEFC™ via Skogscertifiering Prosilva (FSC®-C105738, PEFC™-1700081).

Prosilva har ca 3000 skogsägare med sammanlagt 1 116 500 hektar produktiv skogsmark inom sin certifieringstjänst. Företaget har hjälpt skogsägare med certifiering sedan 2001.

Prosilva tar över Sveaskogs certifieringskunder

Efter 20 år med eget certifieringsparaply låter Sveaskog det fristående certifieringsföretaget Prosilva ta över tjänsten, som omfattar ett hundratal skogsägare med sammanlagt 100 000 hektar hållbarhetscertifierad skog.

– Det handlar om att renodla verksamheten, säger Bruno Bystrand som är ansvarig för Sveaskogs hållbarhetscertifiering. Vi är experter på virke och skogsskötsel, och kan ge skogsägarna en bättre service om vi främst fokuserar på virkesaffären.

– Det är också bra att en oberoende certifierare som Prosilva ställer krav på våra virkesleverantörer, så att vi på Sveaskog inte blandar affärer med tillsyn, menar Bruno Bystrand. Vi kommer självklart att fortsätta sälja certifieringstjänsten till skogsägarna vi jobbar med, men det blir Prosilvas specialister som står för utförandet.

– Dessutom är det en resursfråga. Vi har ett hundratal kunder, och ett gruppcertifikat tar mycket kraft oavsett om medlemmarna är få eller många. Grunden måste finnas på plats i form av duktig och noggrann personal, med resurser för utveckling av såväl kompetensen och certifieringsarbetet.

Kommer skogsägarna att märka skillnaden?

– Att de byter till Prosilvas tio gånger större certifieringsverksamhet kommer att ge skogsägarna mindre byråkrati och handläggningstid, säger Bruno Bystrand. Har man få medlemmar i ett gruppcertifikat revideras de relativt ofta, men med ett större antal medlemmar och en större areal blir det på lång sikt något färre revisioner som belastar varje kund. Dessutom borgar Prosilvas expertis och erfarenhet för ett mera enhetligt arbetssätt och en effektivare handläggning. Det är en trygghet i sig.

Det är mycket diskussioner om certifieringen, trots att efterfrågan på marknaden ökar. Kommer ni att fortsätta rekrytera skogsägare till certifieringstjänsten?

– Absolut, som ombud åt Prosilva. Vi ser en ny och intressant trend vid de stora generationsskiften som sker nu. Det finns skogsägare som frågar oss: ”var är min nyckelbiotop?”. De inser att ett skonsammare skogsbruk är förutsättningen för att sälja virke på en allt mer miljömedveten marknad och man vill bidra med sitt skogsägande. För dem är det inte underligt att man skriver under på att efterleva vissa krav och då få en hållbarhetsmärkning. Så ser marknadsvillkoren ut i väldigt många branscher idag.

Vilka är era egna argument för att certifiera skogen?

– Hållbarhet är en grundbult i vår verksamhet. Marknaden efterfrågar mer hållbarhetscertifierade produkter och det behövs mer certifierat virke. Den efterfrågan kommer knappast att minska nu när omvärlden vaknat på allvar i hållbarhetsfrågorna, i och med klimatutmaningen.

Flytten av Sveaskogs certifieringskunder till Prosilva genomförs under sommaren.

Möjlighet till kostnadsfria webbutbildningar och skogsträffar

Vi vill tipsa om att Skogsstyrelsen och Skogforsk tillhandahåller kostnadsfria webbutbildningar, fältdagar och skogsträffar runtom i Sverige. Skogsstyrelsen har för 2019 temat Varierat skogsbruk.

Vi har här länkat till några tillgängliga utbildningar. Du kan även besöka respektive hemsida för att se hela deras utbud och se om det finns någon skogsträff nära dig: Skogsstyrelsens skogsträffar och kurser eller Skogforsks produkter och evenemang.

 

Utbildningar hos Skogforsk

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Dikesrensning i praktiken

 

Distanskurser hos Skogsstyrelsen

Skog med variation (tillgänglig 29 jan – 19 feb)

Fokus på tillväxt (tillgänglig 29 jan – 19 feb)

Sköta lövskog (tillgänglig 12 feb – 5 mars)

Hyggesfria metoder (tillgänglig 26 feb – 19 mars, anmälan innan 20 feb)

 

Skogsägarenkät

 
Hej!
Igår, måndag skickades skogsägarenkäten ut till ett urval av våra skogsägare. Enkäten hjälper oss att nå ut till ett större antal skogsägare än de fysiska internrevisionerna och gör att vi kan ha en övergripande koll på vårt paraply.
 
Enkäten ger oss även information om förbättringsområden inom Prosilvas verksamhet. Så håll utkik i er mejlinkorg eller brevlåda och glöm inte att svara om ni är en av de som fått enkäten skickad till sig. För de som inte fått den men är nyfikna på hur den ser ut kan våra medlemmar (skogsägare) hitta enkäten på intranätet i arkivet för nyhetsbrev. https://skogscertifiering.se/

Skogsdag på Moelvensågen i Edane, Värmland

Lördagen den 22 september hölls en skogsdag på Moelvensågen i Edane, Värmland med ett 50-tal besökare. Martin deltog på skogsdagen genom att hålla i ett kombinerat föredrag om certifiering samt vilka möjligheter det finns för användning av drönare i det privata skogsbruket inklusive en praktisk förevisning av drönaren. Det blev en lyckad dag och ännu mer lyckat blev det när Martin fick ett samtal av en deltagare som blivit inspirerad och köpt sig en drönare efter skogsdagen! 

Här nedan ser ni lite bilder på hur det såg ut där Martin höll föredraget:

Skogensdag i Högbo

I slutet av augusti bidrog vi med informationsmaterial om certifiering till vårt ombud Weda skog som deltog på Skogsdagen i Högbo, där fokus var på skog i allmänhet. Utställarna bestod av olika aktörer med skoglig anknytning, såväl skogsföretag som intresseföreningar. Besökarna utgjorde en bred skara av skogsintresserade och skogsägare. Weda skog beskriver att vårt material bidrog till en bra diskussion kring certifiering. Kul med en lyckad dag tycker vi och att Weda skog ville ta tillfället i akt att höja medvetenheten kring certifiering.

Besök hos PEFC och FSC Sverige

Vår marknadsföringsassistent Karolina har under sommaren besökt kanslierna för svenska PEFC och FSC för att få en inblick i deras arbete kring kommunikation och marknadsföring. Genom besöken får vi en inblick i befintligt informationsmaterial och vad respektive kansli jobbar med att ta fram. Kurser, filmer, bilder och informationsblad är exempel på material som finns tillgängligt. Detta tar vi med oss i arbetet med att förbättra vår kommunikation ut till våra medlemmar och följare. Just nu jobbar vi även med att ta fram en ny hemsida för Skogscertifiering Prosilva och i det arbetet kommer vi uppdatera våra länkar och informationsmaterial om respektive certifiering.

Passa gärna på att besöka PEFC och FSC på deras hemsidor och här på Facebook.

PEFC på Facebook: https://www.facebook.com/PEFCSverige/
https://pefc.se/

FSC på Facebook: https://www.facebook.com/DenSvenskaSkogen/
https://se.fsc.org/se-se

Kolla till exempel in Kalle, en ansvarsfull medborgare som väljer certifierade produkter. Filmerna är producerade av FSC i Norden i syfte att lyfta fram certifiering på ett lättsamt och roligt sätt. 😊 http://www.xn--vrldenndras-l8af.se/

Samverkan mellan virkesköpare och entreprenörer

Under augusti har vi på uppdrag av Fiskarheden Trävaru AB hållit i en utbildningsinsats för Fiskarhedens virkesköpare och avverkningsentreprenörer. Dagarna har bestått av viktiga diskussioner om hur samarbetet mellan virkesköpare och entreprenör kan förbättras och vilket ansvar respektive person har för att säkerställa en god utförd avverkning och säker miljöhänsyn – i avstämning mot certifieringskrav och Fiskarhedens egna ambitioner och krav på utförande och miljöpolicy. Ett ämnesområde som tål att belysas och diskuteras! Vi jobbar inte med skog, vi jobbar i gränssnittet mellan människor!

Drönarkurser

Vi erbjuder drönarkurser både för grupper och för enskilda personer och vi anpassar såklart tid och plats utefter önskemål. För några veckor sedan höll Martin i en grundkurs för Caroline som är jägmästare och fastighetskonsult för Norrbryggan AB. En trevlig och lärorik dag med en intresserad och duktig elev! Dessa kurser är väldigt roliga och vi ser fram emot att visa fler av er hur drönare kan ge er nytta i ert arbete!