Informationsblad för entreprenörer

Informationsblad för entreprenörer om vad en certifiering innebär har varit efterfrågat. Nu har vi äntligen tagit fram tre stycken blad! Klicka på de bifogade länkarna för att komma till respektive entreprenörskategori:

Motormanuella

Avverkningsentreprenörer

Grävmaskinister

Hoppas ni får användning för dessa och sprid dem gärna!

Enklare att rapportera skador direkt i fält!

Nu har SLU släppt en applikation som gör det lättare att rapportera in skog och trädskador direkt ute i fält via telefonen eller paddan. Skogsskada är ett verktyg som SLU har tagit fram för att kunna identifiera och rapportera skogsskador. Rapporterna används för att beskriva skadeläget i Sverige och användare kan själva diagnostisera och rapportera skador för att kunna skapa en helhet kring hur skadeläget i Sverige ser ut. Skogsskada är till för alla som är intresserade av skador i skogen.

För att läsa mer om Skogsskada klicka in på: https://www.slu.se/skogsskada

KAMPANJPRIS PÅ DRÖNARUTBILDNINGAR!

Nu under hela maj månad har vi kampanjpris på våra grund- och påbyggnadskurser för drönarflygning!

Grundkurs (8 h): 6320,- kr (ordinarie pris 7120,- kr)

Påbyggnadskurs (4 h): 3196,- kr (ordinarie pris 3600,- kr)

Kampanjpriset gäller för kursanmälningar gjorda senast 31 maj 2018. Moms tillkommer.

För mer information, kursanmälan eller produktblad kontakta:

Martin Klenz-Tornow
martin.klenz@skogscertifiering.se
Tfn.: 070 – 345 05 36

Anmäl er till natur- och kulturmiljövårdskurser nu i maj!

Glöm inte att det finns flera kurstillfällen för natur- och kulturhänsyn (avverkning och röjning/förröjning, både grundkurser och förnyelse) att anmäla sig till nu under maj månad!

Nedan finner ni datumen och vid intresse kontaktar ni Martin Klenz-Tornow: martin.klenz@skogscertifiering.se

Uppsala
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, grundkurs 7-8 maj Uppsala
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, förnyelsekurs 8 maj Uppsala
Natur- & Kulturmiljövård – Röjning, 9 maj Uppsala

Leksand
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, grundkurs 30-31 maj Leksand
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, förnyelsekurs 31 maj Leksand
Natur- & Kulturmiljövård – Röjning, 1 juni Leksand

Sunne
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, grundkurs 18-19 juni Sunne
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, förnyelsekurs 19 juni Sunne
Natur- & Kulturmiljövård – Röjning, 20 juni Sunne

Fler hänsynsträd vid föryngringsavverkning

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att fler grova träd och död ved lämnas kvar i skogen. Då det råder brist på äldre, grova träd i produktionsskogarna är denna utveckling glädjande. Fåglar, trädlevande mossor och vedlevande svampar är några av de arter som gynnas av fler hänsynsträd.
Förekomsten av död ved ökar i våra produktionsskogar. Detta är mycket positivt då nästan hälften av de rödlistade arterna är beroende av den död ved. Efter en nedåtgående trend ökar även skyddszoner i omfattning och då främst trädgrupper och hänsynskrävande biotoper. Statistiken bygger på en inventering av föryngringsåtgärder gjorda 2006 – 2009.
För oss på Prosilva är det glädjande att se denna statistik som visar på ökad hänsyn i skogen. Hänsynsträd och hänsyn till död ved vid föryngringsavverkning ingår i våra certifieringskrav. I takt med att andelen certifierad skogsmark och certifierade aktörer ökar kommer hänsynen i skogen att öka. Skogsstyrelsens artikel visar att resultaten av certifierat skogsbruk syns och gör skillnad runt om i våra skogar.

Bild: Skogsstyrelsen.se

Läs hela artikeln på Skogsstyrelsen: https://www.skogsstyrelsen.se/…/fler-trad-lamnas-kvar-nar-…/

Publicering av avverkningsanmälningar på nätet

Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att Kammarrätten nu har beslutat att myndigheten har rätt att publicera kartor över anmälda avverkningar på nätet. Kammarrätten anser att uppgifterna inte är så integritetskänsliga att det förhindrar en publicering. Skogsstyrelsen har offentliggjort kartor över planerade avverkningar i digital form redan i 10 år; informationen begränsades och begränsas dock fortfarande till markeringar på en digital karta, där avverkningens ytterkanter samt avverkningsanmälans ärendenummer framgår.

Publicering av sådan information överklagades av en markägare 2017 och Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade då att publiceringen inte var tillåten. Skogsstyrelsen överklagade beslutet därefter till Kammarrätten som nu alltså upphäver Förvaltningsrättens beslut.

Läs mer på: https://skogsstyrelsen.se/nyhetslista/kammarratten-skogsstyrelsen-far-publicera-avverkningsanmalningar-pa-natet/

Grattis, Håkan !!!

Vi gratulerar Håkan Persson, som vann vår namngivningstävling i samband med dopet av vår nya drönare.

Håkan föreslog namnet Hugin (en av Odens korpar), vilket en enad jury tyckte var ett väldigt passande namn! Samtidigt kan vi då döpa nästa drönare till Munin. Tack för ett bra bidrag, Håkan !

TÄVLING!

Vi hälsar vår nya medarbetare välkommen till Skogscertifiering PROSILVA!

Hen kommer att kunna röra sig snabbare än oss, se mer, äta mindre och sällan gnälla!

Du som funderar över att certifiera dig som skogsägare eller entreprenör kan nu tävla om slopad anslutningsavgift samt ett kostnadsfritt personligt besök hos dig! Allt du behöver göra är att hjälpa oss med ett bra namn till vår nya medarbetare!

Senast sista februari vill vi ha in ditt namnförslag. Uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi meddelar vinnaren under första veckan i mars!

Är du redan medlem hos oss – tipsa gärna någon i din bekantskapskrets som skulle kunna vara intresserad att certifiera sig eller dela vårt inlägg!

Maila ditt tävlingsbidrag till: martin.klenz@skogscertifiering.se
För mer information ring Martin på 070-345 05 36

Lycka till!

Oseriösa företag som försöker lura äldre skogs- och markägare!

SVT skriver på sin nyhetssida att äldre personer som äger skog eller jordbruksmark ofta blir en måltavla för oseriösa försäljare. Enligt Konsumentverket verkar det handla om företag som har riktat in sig på just den gruppen med syftet att – mestadels via telefon – sälja till exempel telefonabonnemang, flygbilder eller brandsläckare. Läs mer på:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/aldre-skogsagare-luras-oftare-av-saljare

Prosilva lyfter blicken…och kvalitén för sina revisioner!

Foto: Juliane Klenz-Tornow

Som en nyhet från och med januari kommer Prosilva att introducera drönare i sin verksamhet. Drönaren kommer såväl att underlätta arbetet med våra revisionsbesök i fält, som att skapa ett mervärde både för våra medlemmar och för oss med tanke på bildmaterialet i form av både högupplösta foton och filmer.

Både privata skogsägare, entreprenörer och virkesföretag har stor nytta av tekniken, som kan ge information om till exempel röjnings- och gallringsbehov, vid avverkningsplanering, planläggning, uppföljning av lämnad hänsyn, storm- eller insektsskador och så vidare.

 

I ett vidare skede kommer vi att kunna erbjuda utbildningar, dels för blivande drönarförare i form av grund- och påbyggnadskurser, dels för specifika användningsområden som till exempel att skapa ortofoto-mosaiker och sist – men inte minst – allmänna orienteringskurser om tekniken och dess potential för skogsbruket.

Foto: Martin Klenz-Tornow

Vi kommer att löpande berätta om utvecklingen i vår drönarverksamhet, både via vår hemsida och vår Facebook. Om du har frågor angående tekniken, arbetssätt eller kommande utbildningar är du välkommen att ta kontakt med vår drönarförare/instruktör Martin, tfn. 070-345 05 36 eller via e-post: martin.klenz@skogscertifiering.se