Lediga platser kvar på kurser i Sunne, Natur- och Kulturmiljövård!

Vi vill påminna er om att det finns lediga platser på kurserna i Sunne 18 – 20 juni!

Avverkning, grundkurs 18 – 19 juni

Förnyelse 19 juni.

Röjning, grundkurs och förnyelse 20 juni

Kontakta Martin Klenz – Tornow för att boka: martin.klenz@skogscertifiering.se

Boka drönarkurser till kampanjpris!

Maj månad lider mot sitt slut! Detta innebär att det endast är möjligt att boka våra drönarkurser till kampanjpris i en vecka till.

Så se till att boka in er på våra kurser innan juni tar vid, för att ta del av erbjudandet.

Grundkurs (8 h): 6320,- kr (ordinarie pris 7120,- kr)

Påbyggnadskurs (4 h): 3196,- kr (ordinarie pris 3600,- kr)

Moms tillkommer.

För mer information, kursanmälan eller produktblad kontakta:

Martin Klenz-Tornow på 070 – 345 05 36 eller martin.klenz@skogscertifiering.se

Nytt samarbete för Prosilva!

Vi på Skogscertifiering Prosilva AB är mycket glada över att kunna presentera vår nya samarbetspartner! Vi har under våren 2018 inlett ett samarbete med Uppsala företaget Greensway. Främst kommer samarbetet mellan oss att gälla de, för ombud och entreprenörer, obligatoriska kurserna Natur- och Kulturmiljövård och Naturvärdesbedömning. Vi kommer att satsa stort på utbildningar och samarbetet med Greensway under 2018 för att kunna erbjuda er de bästa utbildningslösningarna runt om i landet.

 

Såhär beskriver Greensway sin verksamhet: ”Greensway är ett ekologikonsultföretag. Vi utvecklar lösningar inom naturvård och hållbarhet samt erbjuder ekologiska undersökningar och planer i samband med skogsbruk och olika typer av exploatering. Vårt huvudkontor ligger i anslutning till SLU på campus Ulltuna i Uppsala men våra projekt är spridda över hela landet. Positionen mellan forskning och tillämpning är det som gör våra tjänster starka och unika. Vi deltar i och driver flera forskningsprojekt tillsammans med forskande institutioner. Genom vår digitala plattform Canopy har digitalisering av den gröna sektorn blivit en allt viktigare del av vår verksamhet.”

För att läsa mer om Greensway besök deras hemsida: https://greensway.se/ 

Det går redan nu att boka in kurser hos Greensway och det gör ni genom att ta kontakt med Martin Klenz-Tornow, Skogscertifiering Prosilva AB på 070-345 05 36 eller martin.klenz@skogscertifiering.se

 

Informationsblad för entreprenörer

Informationsblad för entreprenörer om vad en certifiering innebär har varit efterfrågat. Nu har vi äntligen tagit fram tre stycken blad! Klicka på de bifogade länkarna för att komma till respektive entreprenörskategori:

Motormanuella

Avverkningsentreprenörer

Grävmaskinister

Hoppas ni får användning för dessa och sprid dem gärna!

Enklare att rapportera skador direkt i fält!

Nu har SLU släppt en applikation som gör det lättare att rapportera in skog och trädskador direkt ute i fält via telefonen eller paddan. Skogsskada är ett verktyg som SLU har tagit fram för att kunna identifiera och rapportera skogsskador. Rapporterna används för att beskriva skadeläget i Sverige och användare kan själva diagnostisera och rapportera skador för att kunna skapa en helhet kring hur skadeläget i Sverige ser ut. Skogsskada är till för alla som är intresserade av skador i skogen.

För att läsa mer om Skogsskada klicka in på: https://www.slu.se/skogsskada

KAMPANJPRIS PÅ DRÖNARUTBILDNINGAR!

Nu under hela maj månad har vi kampanjpris på våra grund- och påbyggnadskurser för drönarflygning!

Grundkurs (8 h): 6320,- kr (ordinarie pris 7120,- kr)

Påbyggnadskurs (4 h): 3196,- kr (ordinarie pris 3600,- kr)

Kampanjpriset gäller för kursanmälningar gjorda senast 31 maj 2018. Moms tillkommer.

För mer information, kursanmälan eller produktblad kontakta:

Martin Klenz-Tornow
martin.klenz@skogscertifiering.se
Tfn.: 070 – 345 05 36

Anmäl er till natur- och kulturmiljövårdskurser nu i maj!

Glöm inte att det finns flera kurstillfällen för natur- och kulturhänsyn (avverkning och röjning/förröjning, både grundkurser och förnyelse) att anmäla sig till nu under maj månad!

Nedan finner ni datumen och vid intresse kontaktar ni Martin Klenz-Tornow: martin.klenz@skogscertifiering.se

Uppsala
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, grundkurs 7-8 maj Uppsala
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, förnyelsekurs 8 maj Uppsala
Natur- & Kulturmiljövård – Röjning, 9 maj Uppsala

Leksand
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, grundkurs 30-31 maj Leksand
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, förnyelsekurs 31 maj Leksand
Natur- & Kulturmiljövård – Röjning, 1 juni Leksand

Sunne
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, grundkurs 18-19 juni Sunne
Natur- & Kulturmiljövård – Avverkning, förnyelsekurs 19 juni Sunne
Natur- & Kulturmiljövård – Röjning, 20 juni Sunne

Fler hänsynsträd vid föryngringsavverkning

Ny statistik från Skogsstyrelsen visar att fler grova träd och död ved lämnas kvar i skogen. Då det råder brist på äldre, grova träd i produktionsskogarna är denna utveckling glädjande. Fåglar, trädlevande mossor och vedlevande svampar är några av de arter som gynnas av fler hänsynsträd.
Förekomsten av död ved ökar i våra produktionsskogar. Detta är mycket positivt då nästan hälften av de rödlistade arterna är beroende av den död ved. Efter en nedåtgående trend ökar även skyddszoner i omfattning och då främst trädgrupper och hänsynskrävande biotoper. Statistiken bygger på en inventering av föryngringsåtgärder gjorda 2006 – 2009.
För oss på Prosilva är det glädjande att se denna statistik som visar på ökad hänsyn i skogen. Hänsynsträd och hänsyn till död ved vid föryngringsavverkning ingår i våra certifieringskrav. I takt med att andelen certifierad skogsmark och certifierade aktörer ökar kommer hänsynen i skogen att öka. Skogsstyrelsens artikel visar att resultaten av certifierat skogsbruk syns och gör skillnad runt om i våra skogar.

Bild: Skogsstyrelsen.se

Läs hela artikeln på Skogsstyrelsen: https://www.skogsstyrelsen.se/…/fler-trad-lamnas-kvar-nar-…/

Publicering av avverkningsanmälningar på nätet

Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att Kammarrätten nu har beslutat att myndigheten har rätt att publicera kartor över anmälda avverkningar på nätet. Kammarrätten anser att uppgifterna inte är så integritetskänsliga att det förhindrar en publicering. Skogsstyrelsen har offentliggjort kartor över planerade avverkningar i digital form redan i 10 år; informationen begränsades och begränsas dock fortfarande till markeringar på en digital karta, där avverkningens ytterkanter samt avverkningsanmälans ärendenummer framgår.

Publicering av sådan information överklagades av en markägare 2017 och Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade då att publiceringen inte var tillåten. Skogsstyrelsen överklagade beslutet därefter till Kammarrätten som nu alltså upphäver Förvaltningsrättens beslut.

Läs mer på: https://skogsstyrelsen.se/nyhetslista/kammarratten-skogsstyrelsen-far-publicera-avverkningsanmalningar-pa-natet/

Grattis, Håkan !!!

Vi gratulerar Håkan Persson, som vann vår namngivningstävling i samband med dopet av vår nya drönare.

Håkan föreslog namnet Hugin (en av Odens korpar), vilket en enad jury tyckte var ett väldigt passande namn! Samtidigt kan vi då döpa nästa drönare till Munin. Tack för ett bra bidrag, Håkan !