Svenska PEFC inför krav på policy för socialt ansvarstagande

Styrelsen för svenska PEFC beslutade vid styrelsemötet den 23/2 att godkänna det förslag på förändringar av tillämpningskraven till den sociala standarden som en arbetsgrupp, efter remiss till medlemsorganisationerna, lagt fram. I och med beslutet införs krav på att PEFC certifierade företag ska inneha och kommunicera en policy som beskriver företagets sociala ansvarstagande inom ramen för gällande lagstiftning och standardens krav. De nya kraven ska vara införda hos de certifierade företagen senast den 31 december 2009.

 

De nu beslutade förändringarna framgår av Ändringsrelease 1-09 – Ändringar av tillämpningskrav 2009-02-23

Ändrade tillämpningskrav Sv PEFC

Vid styrelsemötet i december beslutade styrelsen att korrigera/förtydliga tillämpningskrav till Svenska PEFC Tekniskt Dokument II i nedanstånde stycken:

6.4.7 Död ved
6.4.4 Blöt skogsmark och dikning
Policy för Offentlighet för Svenska PEFC – 5. Information om naturvårdsavsättningar / åtgärder

De ändrade tillämpningskraven gäller från och med 2009-01-01.

Vid samma möte beslutade styrelsen att förlänga giltighetstiden för den i stormområdet anpassade standarden att gälla inom och för den tid som Skogsstyrelsen definierar bekämpningsområden.

Klicka här för att gå till dokumentet

Nytt Ledningssystem och nya rutiner

Fr.o.m. 1 september arbetar vi efter ett nytt ledningssystem för verksamheten vilket bl.a. kommer att resultera i att vi inom kort skickar ut nya bevis om deltagande i vår gruppcertifiering. Vi har också tagit fram en kort informationsskrift som introduktion till svensk PEFC-skogsstandard. Denna broschyr hittar Du i Dokumentarkivet.

Årsstämma 2008

Årsstämma för Skogscertifiering Prosliva AB hålls den 13 maj i Uppsala, Välkomna!

Ny layout

Nytt utseende på hemsidan

Fusionen genomförd

Bolagsverket har meddelat att fusionen har godkänts och Prosilva Skogscertifiering nu har upplösts