Skogsstyrelsen erbjuder kurs i Natur- och kulturmiljövård

 

        Utbildningsort Västmanland  (Sala)

        Grundkurs (fyra dagar)     17-20 april   sista anmälningsdag  2 april      7400 kr exkl. moms

        Förnyelsekurs (en dag)     14  juni         sista anmälningsdag   30 maj     2300 kr exkl. moms

 

        Utbildningsort Värmland (Årjäng)

        Grundkurs (fyra dagar)    24-27 april      sista anmälningsdag  13 april   7400 kr exkl. moms

        Förnyelsekurs (en dag)    3 maj                sista anmälningsdag  23 april   2300 kr exkl. moms

        Utbildningsort Värmland (Sunne)

        Grundkurs (fyra dagar)    8-11 maj          sista anmälningsdag  27 april   7400 kr exkl. moms

        Förnyelsekurs (en dag)    4 maj                sista anmälningsdag  24  april   2300 kr exkl. moms

 

        Anmälan/frågor  Västmanland (Sala)

        Kent Norstedt

        Tfn: 0224-374 54

        kent.norstedt@skogsstyrelsen.se

        eller via www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Kurser-och-traffar

 

        Anmälan/frågor Värmland (Årjäng, Sunne)

        Egil Aas

         Tfn: 0570-475 85

          egil.aas@skogsstyrelsen.se 

          eller via www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Kurser-och-traffar

Ny NVB-kurs

För Skogscertifiering Prosilvas ombud kommer under september månad återigen erbjudas en 2-dagars kurs i Naturvärdesbedömning. Naturvärdesbedömningar görs ofta i samband med rådgivning om avverkning till skogsägare utan grön plan. Börje Drakenerg från Skogsbiologerna kommer även detta år hålla i kursen. Datum, pris och plats kommer att beslutas om under veckan men preliminära upgifter följer nedan.

 

Datum: 1-2 september

Plats: Siljansfors

Kostnad: 2000kr/person

 

En offentlig inbjudan kommer att skickas ut under kommande vecka. Frågor besvaras av Patrik Hansson, 018-430 03 35, 0734 36 96 92 eller info@skogscertifiering.se.

Information gällande serviceavgifter för entreprenörer, klicka här

Hittils har det varit kostnadsfritt för entreprenörer att vara ansluten till gruppcertifieringen. Från och med 2010 kommer gruppanslutna entreprenörer betala en årlig serviceavgift i likhet med andra paraplyorganisationer. Anledningarna till detta är främst att många nya entreprenörer har valt att sluta avtal med SPAB vilket medfört mera arbete iform av revisioner mm. Det finns även indikatorer på att många entreprenörer inte längre har SPABs ägarföretag som uppdragsgivare. 

 

Aktuella serviceavgifter kommer att presenteras här på ombudssidorna.  Beslutade avgifter för 2010 ser ut enligt följande:

 

Maskinentreprenörer:

  • 1000 kr / företag
  • 500kr / maskin
  • 6000 kr som högsta avgift / företag

Skogsvårdsföretag

  • 500kr / år

Nya avtalsrutiner och dokument gällande entreprenörerna kommer att läggas ut på hemsidan.

 

Om det finns frågor eller funderingar kontakta gärna oss.

 

Niklas

018-430 03 35

info@skogscertifiering.se

Kom ihåg att använda den nya avtalsversionen som ligger här på hemsidan

Skogscertifiering Prosilva vill att ombuden använder sig av avtalsdokumenten som finns att skriva ut här på hemsidan. I avtalet är det väl beskrivet att engångsavgiften på 375kr (inkl moms) betalas in till BG 5428-0094 och att skogsägarens/entreprenörens person eller organisationsnummer anges som referens vid betalningen.

 

 

Broschyren uppdaterad

En arbetsgrupp ur styrelsen har granskat och uppdaterat broschyren “Introduktion till svensk PEFC-standard” som nu finns utlagd på hemsidan. De förändringar som gjorts är främst hänförbara till skrivningarna om död ved. Den uppdaterade broschyren har infogats i respektive handlingar för tecknade av avtal.

Nya avtalsformulär och infobroschyr

Nu finns de nya avtalsformulären att hämta på webb-platsen i det interna dokumentarkivet. Vi har också tagit fram en informationsbroschyr som beskriver PEFC-standarden i korthet. Denna skall överlämnas som bilaga då Ni tecknar avtal med skogsägare och entreprenörer.

Nytt Ledningssystem

Nu finns det NYA ledningssystemet på plats för Skogscertifiering Prosilva AB. Vi kommer att informera separat om vad detta innebär för Er i form av förändrade rutiner och dokument. Börja gärna att redan nu titta igenom systemet!

NVB-utbildning 2008

Inom ramen för PEFC-certifiering erbjuder vi nu igen den
populära utbildningen i naturvärdesbedömning. PEFC-kravet är att det på
fastigheter som saknar en ”grön skogsbruksplan” skall utföras en
naturvärdesbedömning före skogsbruksåtgärder. Utbildningen
omfattar två heldagar i omgivningarna av Siljansfors och Mora den 19 – 20
augusti.  Läs mer