Ny svensk PEFC-standard!

Vi har sedan 2017-05-31 en ny gällande standard för PEFC i Sverige (PEFC SW TD IV). Standarden har en giltighetstid på fem år – till 2022-05-31. För skogsägare certifierade från den 31 maj och framåt gäller den nya standarden direkt, för tidigare certifierade skogsägare är det en övergångsperiod på 1 år innan den nya standarden blir gällande. Tillkomna eller förändrade certifieringskrav för certifieringsanpassade skogsbruksplaner hos befintliga certifierade skogsägare tillämpas när planen behöver förnyas enligt planperioden.

Prosilva kommer skicka ut information om den nya standarden och förändrade certifieringskrav till alla våra PEFC-gruppcertifierade medlemmar. Den nya standarden, bestående av fem olika textdokument, finns på svenska PEFC:s hemsida, se nedan länk.

Skogsägarnas egenkontroll ute nu

Varje år skickar Prosilva ut en egenkontroll i enkätform till ungefär hälften av våra medlemmar för att kunna skapa en bild av läget i verksamheten. 2017 års egenkontroll är nu ute och ska besvaras senast 13 februari.

Vill Du ta del av enkäten men har inte fått den? Har Du fått enkäten och har frågor?

Kontakta Anneli Sandström, 070-345 08 85 / anneli.sandstrom@skogscertifiering.se eller Patrik Vendel, 0734 36 96 92 / patrik.vendel@skogscertifiering.se

Förlängd giltighetstid för PEFC-standarden

Ursprungligen skulle den nya PEFC-standarden, Tekniskt Dokument IV (TDIV), börjat gälla i början av 2017 (med ett års övergångsperiod för redan certifierade aktörer/skogsägare) men eftersom att standardrevisionen tog längre tid än beräknat har Svenska PEFC ansökt om  förlängd giltighetstid för nuvarande standard. Detta har beviljats och PEFC SWE TD III är nu giltig till 30 juni 2017. Förslaget till ny PEFC-standard (PEFC SWE TD IV) genomgår just nu granskning för att säkerställa att de internationella kriterierna för hållbart skogsbruk uppfylls. Processen löper på och TDIV förväntas kunna tas i bruk senast vid halvårsskiftet 2017 med ett års övergångsperiod för redan certifierade skogsägare/företag.

Edsele Såg nytt ombud för Prosilva

Vi välkomnar Edsele Såg AB som nytt ombud för Skogscertifiering Prosilva AB. Edsele Såg är ett sågverk i Västernorrlands inland och ligger cirka 6,5 mil nordväst om Sollefteå. Edsele Såg är medlemmar i den regionala sågverksföreningen SÅGAB.

 Läs gärna mer om företaget på www.edselesag.se/

Natur- och kulturmiljövård – förnyelse

Skogscertifiering Prosilva anordnar 26-27 oktober en förnyelsekurs i Natur- och kulturmiljövård.

Utbildningen genomförs som en 1 ½ -dags kurs och inleds dag 1 med teoripass 18.30 – 20.30. Innan teoripasset finns möjlighet att äta middag kl. 17.45. Dag 2 inleds med utbildning inomhus på ca 4 timmar och fortsätter efter lunch utomhus. Under dagen görs även ett valideringsprov för att säkerställa kompetens enligt SYN-kursen Natur och Kulturmiljövård. Provet omfattar en praktisk del ute i skogen samt en skriftlig teoridel.

Anmälan: Senast 14 oktober till Patrik Vendel (patrik.vendel@skogscertifiering.se, 073-436 96 92).

Pris: 2700 kr/person, i priset ingår middag dag 1 och lunch dag 2 samt fika. Övernattningstillägg om 600 kr/person tillkommer (enkelrum). Anmälan är bindande. Alla priser är exklusive moms. Faktura skickas efter genomförd kurs.

Plats: Rankhyttans Herrgård, 791 92 Falun (www.rankhyttan.se).

Önskas deltagande på middagen meddelas detta i samband med anmälan, ange även eventuell specialkost. Hundrum kan ordnas vid behov, meddela i sådana fall i samband med anmälan.

Vid frågor kontakta Patrik Vendel.

10 miljoner kronor att söka för samarbete om gränsutmärkning i skogen

Nu kan företag och organisationer söka stöd för projekt som handlar om samarbete inom gränsutmärkning i skogen. Sista ansökningsdag är den 30 september 2016.Skogsstyrelsen utlyser 10 miljoner kronor till samarbete inom gränsutmärkning i skogen. Utlysningen sker inom stödet ”samarbete inom miljö” som ingår i EU:s landsbygdsprogram.

– Tydligt utmärkta gränser i skogen gör det lättare att planera och utföra skogsbruksåtgärder. Att skogsägare får klarhet i var gränserna går mellan olika fastigheter, kan leda till ett mer aktivt brukande av skogen, säger Carina Berggren, stödansvarig, Skogsstyrelsen.

Samarbetsprojekt kring gränsutmärkning kan ha olika inriktningar.

– Det kan till exempel handla om samordning av arbetet mellan olika markägare eller om planering eller utredning av vilka åtgärder som behövs för att få till tydliga gränsutmärkningar i aktuella områden, säger Carina Berggren, stödansvarig, Skogsstyrelsen.

Företag, organisationer och myndigheter kan söka stödet. Sista ansökningsdatum är 30 september 2016 till Skogsstyrelsen

Entreprenörsanslutning endast av Prosilvas kansli

Från och med 1 januari 2015 är anslutning av entreprenörer endast möjlig via Skogscertifiering Prosilvas egen personal. Detta i enlighet med styrelsebeslut fattat 11 december 2014. Syftet är att möta hårdare krav som ställs på paraplyet och att få bättre överblick över medlemmarna och därigenom även en bättre kontrollfunktion. Detta  är en del av Skogscertifiering Prosilvas nya strategier och utökade verksamhet.

 

Från och med i år kommer utökade förrevisioner att göras och mer och bättre material att tillhandahållas. Istället för anslutningsavtal kommer inom kort en ansökningsblankett göras tillgänglig (dels på entreprenörssidorna och dels under ombudsfliken). Denna ges till entreprenören och skickas in varpå Prosilvas egen personal tar kontakt och bestämmer datum för förrevision.

 

Vid frågor kontakta

Patrik Hansson – 0734 36 96 92

eller

Gabrielle Bodegård – 070-345 05 38

Förlängda handläggningstider juni-augusti

Internrevisionerna för 2014 påbörjas 16 juni och kommer att pågå till och med september. Juli månad är kontoret semesterstängt.

 

Under dessa månader kommer handläggningstiderna för inskickade avtal att vara mycket längre än normalt då kontoret är obemannat. Vid mycket brådskande ärenden bör Ni ringa/skicka SMS till Patrik på telefon 0734-36 96 92. SMS rekommenderas i första hand.

 

Vi önskar er alla en trevlig sommar!

Kontorets semestertider

Kontoret är till största delen stängt under juli månad. Detta innebär längre handläggningstider för avtal samt mycket begränsade möjligheter till kontakt med Prosilva. Vid mycket brådskande ärenden under juli rekommenderas e-post till info@skogscertifiering.se eller helst sms till 0734-369692.

 

Under augusti och september kommer merparten av de interna revisionerna ske, detta kommer också innebära viss förlängning av handläggningstiderna för inskickade avtal. Preliminärt kommer avtal hanteras en gång per vecka. Vid mycket brådskande ärenden rekommenderas att under denna period ringa för snabbare hantering.

 

Trevlig sommar!

 

 

Nya avtal tillgängliga

Med anledning av de olika krav som ställes på olika typer av entrerenörer finns numera anpassade avtal till respektive typ av entreprenad. Det gäller planläggnings-, skogsvårds- och maskinentreprenörer. Anledningen är de olika krav som är eller inte är tillämpliga för respektive område. Detta gäller exempelvis maskinoljor som en planläggare aldrig kommer i kontakt med.

 

För en entreprenör som äger såväl maskiner som arbetar med planering gäller maskinavtalet då samtliga entreprenörskrav finns med där. Likaså gäller om maskinentreprenören även röjer eller planterar. 

Även skogsägare som certifierinar sin skog enligt, PEFC, FSC eller båda systemen har fått olika avtal.

 

Avtalen ni hittar på ombudssidan är anpassade för skärmifyllnad. Detta innebär att man enkelt fyller i uppgifterna på datorn för att sedan skriva ut och underteckna dem.