Enklare att rapportera skador direkt i fält!

Nu har SLU släppt en applikation som gör det lättare att rapportera in skog och trädskador direkt ute i fält via telefonen eller paddan. Skogsskada är ett verktyg som SLU har tagit fram för att kunna identifiera och rapportera skogsskador. Rapporterna används för att beskriva skadeläget i Sverige och användare kan själva diagnostisera och rapportera skador för att kunna skapa en helhet kring hur skadeläget i Sverige ser ut. Skogsskada är till för alla som är intresserade av skador i skogen.

För att läsa mer om Skogsskada klicka in på: https://www.slu.se/skogsskada

TÄVLING!

Vi hälsar vår nya medarbetare välkommen till Skogscertifiering PROSILVA!

Hen kommer att kunna röra sig snabbare än oss, se mer, äta mindre och sällan gnälla!

Du som funderar över att certifiera dig som skogsägare eller entreprenör kan nu tävla om slopad anslutningsavgift samt ett kostnadsfritt personligt besök hos dig! Allt du behöver göra är att hjälpa oss med ett bra namn till vår nya medarbetare!

Senast sista februari vill vi ha in ditt namnförslag. Uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter. Vi meddelar vinnaren under första veckan i mars!

Är du redan medlem hos oss – tipsa gärna någon i din bekantskapskrets som skulle kunna vara intresserad att certifiera sig eller dela vårt inlägg!

Maila ditt tävlingsbidrag till: martin.klenz@skogscertifiering.se
För mer information ring Martin på 070-345 05 36

Lycka till!

God Jul & Gott Nytt År!

Skogscertifiering Prosilva AB önskar våra medlemmar och ombudsföretag med personal God Jul & Gott Nytt År!

Under mellandagarna kommer vi ha reducerad bemanning på kontoret och är inte alltid tillgängliga per telefon. Brådskande frågor bör därför skickas in till info@skogscertifierng.se.

SCA Skog AB nytt ombud för Prosilva

SCA är norra Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar skogsmark. SCA Skog beskriver att de har en lång tradition av att vårda och bruka den norrländska skogen som grund för att förse sina industrier i norra Sverige med värdefull och förnybar råvara. SCA Skog har sedan tidigare haft ett certifikat för gruppcertifiering av skogsägare enligt PEFCTM och FSC®.

SCA Skog och Skogscertifiering Prosilva har startat ett samarbete där SCA Skog blir ett av Prosilvas nya ombudsföretag. I samband med detta har SCA Skog avslutat sitt egna gruppcertifikat och SCA Skogs gruppcertifierade skogsägare har förflyttats till Prosilvas paraply. Vi välkomnar SCA Skog till vårt växande nätverk av ombudsföretag!

Läs gärna mer om SCA Skog på https://www.sca.com/sv/skog/!

Fria Skog AB nytt ombud för Prosilva

Fria Skog AB startades hösten 2004 utifrån det behov de såg på marknaden av en fristående förmedlare av jämtländskt virke. Fria Skog beskriver sig själva som ett företag utan koppling till en specifik industri med målsättningen att ständigt erbjuda skogsägaren högsta möjliga netto på åtgärder i skogsbruket. Fria Skog köper och säljer virke idag i framförallt Jämtland och Tröndelag.

Vi välkomnar Fria Skog till vårt växande nätverk av ombudsföretag och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med Fria Skog!

Läs gärna mer om Fria Skog på http://www.friaskog.se/!

Vi firar ökande arealer certifierad skogsmark

Idag har vi glädjande kunnat observera hur vi passerade både 700 000- och 750 000-strecket gällande antal hektar certifierad skogsmark inom Skogscertifiering Prosilvas gruppcertifikat.

Vi fortsätter vårt arbete och ser framemot fortsatta stigande arealnivåer!

Naturvärdesregioner – ett exempel på underlag för skogsbruket

Certifierade aktörer verkar för att uppnå god miljöhänsyn inom ett enskilt skogsinnehav eller trakt såväl som bevarande av biologisk mångfald i landskapet. Det gäller både vid utförande av skogsbruksåtgärder såväl som vid skogsbruksplanering eller planläggning.

Skogsbruksplanen ska ta regionala mål för hantering av naturhänsyn i beaktande samt placeras i ett landskapsekologiskt perspektiv. PEFC-certifierade planläggare ska vid planläggning ta hänsyn till den strategi för landskapsekologisk planering som eventuellt finns för respektive skogsägare eller certifieringsparaply.

För certifierade skogsägare med mer än 5000 ha produktiv skogsmark ställer både PEFC och FSC krav på ekologisk landskapsplanering. För skogsägare under 5000 ha ska skogsbruket anpassas så att skötseln bidrar till att naturvärden bevaras och vid behov förstärks i det aktuella landskapet

Med dessa certifieringskrav i bakhuvudet vill Prosilva lyfta ett exempel på informationsunderlag som finns tillgängligt vid planläggning och utformning av skogsbruksåtgärder och tillhörande hänsyn. Den aktuella rapporten utgör ett resultat av projektet ”Skogliga naturvärdesregioner för södra Sverige”. I rapporten identifieras skilda naturvädersregioner inom Götaland – en allmän beskrivning av dem, kvaliteter och framför allt, vad som är prioriterat vid hänsyn och avsättningar inom dessa respektive regioner.

Verkar du inom Götaland? Kolla gärna inom vilken naturvärdesregion du rör dig i (s 53 i rapporten) och vad som står om just den regionen (specifika informationsavsnitt mellan sida 60 och 94)!

Verkar du inte inom Götaland? Då kanske den här rapporten mer tjänar som ett exempel på hur olika informationsunderlag kan finnas tillgängliga för ditt geografiska område och hur du kan använda det i ditt arbete. Myndigheter, föreningar, företag, skogsägare m.fl. kan ha informationsmaterial om värdefulla karaktärer som kan ge dig vägledning i ditt arbete – hur både miljöhänsyn och produktion kan inriktas för att uppnå synergieffekter i landskapet.

 

Länk till rapport: klicka här

Medlemserbjudande på GPS-sändare

Skogscertifiering Prosilva AB erbjuder sina medlemmar, skogsägare som skogsentreprenörer, rabatt på GPS-trackers via företaget MiniFinder®, www.minifinder.se. MiniFinder är ett IT-företag baserat i Växjö med spetskompetens inom GPS-/GNSS-teknik. Verksamheten bygger på egenutvecklade produkter som ska kännetecknas av kvalitet, unik design och hög precision i ett litet format

Att använda GPS-sändare ute i fält är ett sätt för certifierade arbetsgivare att tillhandahålla larmrapportering och GPS-positionering för sin personal och kan därmed utgöra en del i arbetsgivarens säkerhetsrutiner eller säkerställande av en god arbetsmiljö. Även för enskilda skogsägare/entreprenörer erbjuder GPS-sändare en trygghet vid vistelse ute i skogen. MiniFinders produkter har även sådana funktioner att de är lämpliga för stöldskydd och spårning av till exempel fordon och djur.

För att ta del av rabatten kontakta Prosilva för mer information, info@skogscertifiering.se eller  070-345 08 85 (Anneli Sandström).

Vi på Prosilva vill höja säkerheten och tryggheten ute i skogen och hoppas att våra medlemmar tar nytta av erbjudandet!

Prosilva önskar trevlig sommar

Med sommaren kommer semestertider och det kan därför vara svårt att nå oss per telefon under framför allt juli månad.

För frågor och ärenden som kan vänta till efter semestern, återkom senare under augusti eller skicka gärna in din fråga/ärende till berörd persons e-post (förnamn.efternamn@skogscertifiering.se). För brådskande ärenden maila direkt till info@skogscertifiering.se så kommer någon på Prosilva höra av sig så fort som möjligt.

Skogscertifiering Prosilva AB önskar en trevlig sommar!

Ny svensk PEFC-standard!

Vi har sedan 2017-05-31 en ny gällande standard för PEFC i Sverige (PEFC SW TD IV). Standarden har en giltighetstid på fem år – till 2022-05-31. För skogsägare certifierade från den 31 maj och framåt gäller den nya standarden direkt, för tidigare certifierade skogsägare är det en övergångsperiod på 1 år innan den nya standarden blir gällande. Tillkomna eller förändrade certifieringskrav för certifieringsanpassade skogsbruksplaner hos befintliga certifierade skogsägare tillämpas när planen behöver förnyas enligt planperioden.

Prosilva kommer skicka ut information om den nya standarden och förändrade certifieringskrav till alla våra PEFC-gruppcertifierade medlemmar. Den nya standarden, bestående av fem olika textdokument, finns på svenska PEFC:s hemsida, se nedan länk.