Prosilva ingår samarbete med Holmen Skog AB för gruppcertifiering av skogsägare

Under våren startade Prosilva och Holmen ett samarbete där Holmen blir ett ombudsföretag för Prosilva avseende gruppcertifiering av skogsägare. Holmen har sedan tidigare ett eget gruppcertifikat omfattandes ungefär 230 skogsägare och 80 000 ha produktiv skogsmark. I och med samarbetet har Holmens tidigare medlemmar flyttats över till Prosilva och från 1 juli 2020 omfattas de av Prosilvas gruppcertifikat.

Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda våra tjänster till Holmen och genom samarbetet stärker vi Prosilvas utbredning och erbjudande om gruppcertifiering för skogsägare. Vi välkomnar Holmen till vårt nätverk av ombudsföretag!

Läs gärna även Holmens nyhet om vårt samarbete (klicka här)!

Prosilva är med i Dagens industri

 

Den 30 oktober är Prosilva med i Dagens industris bilaga om byggutveckling, energi och hållbart skogsbruk. Klicka och läs:

“Frågor som rör hållbarhet, spårbarhet och etik blir allt viktigare för både företag och konsumenter, säger Magnus Norrby, vd på Prosilva.”

 

Möjlighet till kostnadsfria webbutbildningar och skogsträffar

Vi vill tipsa om att Skogsstyrelsen och Skogforsk tillhandahåller kostnadsfria webbutbildningar, fältdagar och skogsträffar runtom i Sverige. Skogsstyrelsen har för 2019 temat Varierat skogsbruk.

Vi har här länkat till några tillgängliga utbildningar. Du kan även besöka respektive hemsida för att se hela deras utbud och se om det finns någon skogsträff nära dig: Skogsstyrelsens skogsträffar och kurser eller Skogforsks produkter och evenemang.

 

Utbildningar hos Skogforsk

Viltanpassad skogsskötsel i praktiken

Dikesrensning i praktiken

 

Distanskurser hos Skogsstyrelsen

Skog med variation (tillgänglig 29 jan – 19 feb)

Fokus på tillväxt (tillgänglig 29 jan – 19 feb)

Sköta lövskog (tillgänglig 12 feb – 5 mars)

Hyggesfria metoder (tillgänglig 26 feb – 19 mars, anmälan innan 20 feb)

 

Skogsägarenkät

 
Hej!
Igår, måndag skickades skogsägarenkäten ut till ett urval av våra skogsägare. Enkäten hjälper oss att nå ut till ett större antal skogsägare än de fysiska internrevisionerna och gör att vi kan ha en övergripande koll på vårt paraply.
 
Enkäten ger oss även information om förbättringsområden inom Prosilvas verksamhet. Så håll utkik i er mejlinkorg eller brevlåda och glöm inte att svara om ni är en av de som fått enkäten skickad till sig. För de som inte fått den men är nyfikna på hur den ser ut kan våra medlemmar (skogsägare) hitta enkäten på intranätet i arkivet för nyhetsbrev. https://skogscertifiering.se/

Skogsdag på Moelvensågen i Edane, Värmland

Lördagen den 22 september hölls en skogsdag på Moelvensågen i Edane, Värmland med ett 50-tal besökare. Martin deltog på skogsdagen genom att hålla i ett kombinerat föredrag om certifiering samt vilka möjligheter det finns för användning av drönare i det privata skogsbruket inklusive en praktisk förevisning av drönaren. Det blev en lyckad dag och ännu mer lyckat blev det när Martin fick ett samtal av en deltagare som blivit inspirerad och köpt sig en drönare efter skogsdagen! 

Här nedan ser ni lite bilder på hur det såg ut där Martin höll föredraget:

Skogensdag i Högbo

I slutet av augusti bidrog vi med informationsmaterial om certifiering till vårt ombud Weda skog som deltog på Skogsdagen i Högbo, där fokus var på skog i allmänhet. Utställarna bestod av olika aktörer med skoglig anknytning, såväl skogsföretag som intresseföreningar. Besökarna utgjorde en bred skara av skogsintresserade och skogsägare. Weda skog beskriver att vårt material bidrog till en bra diskussion kring certifiering. Kul med en lyckad dag tycker vi och att Weda skog ville ta tillfället i akt att höja medvetenheten kring certifiering.

Besök hos PEFC och FSC Sverige

Vår marknadsföringsassistent Karolina har under sommaren besökt kanslierna för svenska PEFC och FSC för att få en inblick i deras arbete kring kommunikation och marknadsföring. Genom besöken får vi en inblick i befintligt informationsmaterial och vad respektive kansli jobbar med att ta fram. Kurser, filmer, bilder och informationsblad är exempel på material som finns tillgängligt. Detta tar vi med oss i arbetet med att förbättra vår kommunikation ut till våra medlemmar och följare. Just nu jobbar vi även med att ta fram en ny hemsida för Skogscertifiering Prosilva och i det arbetet kommer vi uppdatera våra länkar och informationsmaterial om respektive certifiering.

Passa gärna på att besöka PEFC och FSC på deras hemsidor och här på Facebook.

PEFC på Facebook: https://www.facebook.com/PEFCSverige/
https://pefc.se/

FSC på Facebook: https://www.facebook.com/DenSvenskaSkogen/
https://se.fsc.org/se-se

Kolla till exempel in Kalle, en ansvarsfull medborgare som väljer certifierade produkter. Filmerna är producerade av FSC i Norden i syfte att lyfta fram certifiering på ett lättsamt och roligt sätt. ? http://www.xn--vrldenndras-l8af.se/

Kurs om eftersläckning för alla utan kostnad

Behovet av eftersläckningspersonal kommer att vara stort närmaste tiden. Nu öppnar skogsbruket upp den gemensamma skogsskötselskolans kurs om eftersläckning för alla utan kostnad. Klicka på länken, ange dina personuppgifter och klistra in koden så får du tillgång till utbildningen: https://course.skotselskolan.se/1h2w3q
Lägg till kod 705266

Tillfälligt undantag i PEFC med anledning av skogsbränderna

PEFC:s styrelse har (2018-07-23) fattat beslut om att kravet på att anlita PEFC-certifierade entreprenörer tillfälligt upphävs för arbeten i brandskadad skog och för åtgärder på skogsmark för att begränsa bränders spridning. Det innebär att de som anlitas för eftersläckning, huggning av brandgator etc. inte behöver vara anslutna till ett PEFC-certifikat.

Var med och påverka FSCs framtida skogsbruksstandard!

En revidering av de regler som gäller för svensk FSC certifiering är igång och den 29 juni inleddes den andra konsultationen av FSCs skogsbruksstandard. Medlemmar i svenska FSC har tillsammans arbetat fram ett nytt förslag på ändringar till skogsbruksstandarden och alla har möjlighet att komma med synpunkter på den under konsultationstiden 29 juni till 31 augusti. Vi på Prosilva kommer självklart att gå igenom den reviderade standarden och framföra våra synpunkter, detta kommer att ske under augusti månad. Alla som vill är fria att lämna in förbättringsförslag och synpunkter på standarden och på så sätt kan du vara med och påverka det svenska FSC skogsbruket.

 

Skicka in dina synpunkter för att vara med och utforma framtidens FSC skogsbruk i Sverige till info@fsc-sverige.org innan den 31 augusti! För att läsa mer och delta i konsultationen besök denna sida: https://se.fsc.org/se-se/standarder/revision-av-skogsbruksstandarden/andra-konsultationen