Ion Grek

Christer Johansson

Birgitta Jansson

Carl Lundsgård EF

Håkan Sjöström

Katarina Sjöström

Kent Svedberg

Kerstin Wåhlin, Hans & Monica Forsgren

Anna Martinsson

Sten-Åke Larsson & Solveig Karlsson