Besök hos PEFC och FSC Sverige

Vår marknadsföringsassistent Karolina har under sommaren besökt kanslierna för svenska PEFC och FSC för att få en inblick i deras arbete kring kommunikation och marknadsföring. Genom besöken får vi en inblick i befintligt informationsmaterial och vad respektive kansli jobbar med att ta fram. Kurser, filmer, bilder och informationsblad är exempel på material som finns tillgängligt. Detta tar vi med oss i arbetet med att förbättra vår kommunikation ut till våra medlemmar och följare. Just nu jobbar vi även med att ta fram en ny hemsida för Skogscertifiering Prosilva och i det arbetet kommer vi uppdatera våra länkar och informationsmaterial om respektive certifiering.

Passa gärna på att besöka PEFC och FSC på deras hemsidor och här på Facebook.

PEFC på Facebook: https://www.facebook.com/PEFCSverige/
https://pefc.se/

FSC på Facebook: https://www.facebook.com/DenSvenskaSkogen/
https://se.fsc.org/se-se

Kolla till exempel in Kalle, en ansvarsfull medborgare som väljer certifierade produkter. Filmerna är producerade av FSC i Norden i syfte att lyfta fram certifiering på ett lättsamt och roligt sätt. ? http://www.xn--vrldenndras-l8af.se/