Arbetet för revideringen av PEFC standarden är påbörjad från den 26 Augusti. Se www.pefc.se