Ändrade tillämpningskrav Sv PEFC

Vid styrelsemötet i december beslutade styrelsen att korrigera/förtydliga tillämpningskrav till Svenska PEFC Tekniskt Dokument II i nedanstånde stycken:

6.4.7 Död ved
6.4.4 Blöt skogsmark och dikning
Policy för Offentlighet för Svenska PEFC – 5. Information om naturvårdsavsättningar / åtgärder

De ändrade tillämpningskraven gäller från och med 2009-01-01.

Vid samma möte beslutade styrelsen att förlänga giltighetstiden för den i stormområdet anpassade standarden att gälla inom och för den tid som Skogsstyrelsen definierar bekämpningsområden.

Klicka här för att gå till dokumentet