Kostnader

Gällande prislista för gruppanslutning av fastigheter upp till 1 000 ha via något av våra ombud.  Avgifterna är fullt avdragsgilla i deklarationen för näringsverksamhet (moms 25% tillkommer på alla priser)
Enkelanslutning: PEFC eller FSC  Via ombud
Produktiv skogsmark ha Anslutningsavgift Årlig avgift
< 20 300
20 – 60 500 200
61 – 100 800 400
101 – 300 1300 600
301 – 1000 1800 900
 1001 –  Offert  Offert
Dubbelanslutning:  PEFC och FSC
< 20 450 0
20 – 60 750 300
61 – 100 1200 700
101 – 300 2000 1100
301 – 1000 2700 1600
 1001 –  Offert  Offert
År 1 = endast anslutningsavgift. År 2 o.s.v. årlig avgift
Då avtal tecknas direkt med Skogscertifiering Prosilva AB offereras anslutnings- och årsavgiften individuellt baserat på förutsättningarna.