Informationsmaterial

Svenska PEFC

Svenska PEFC – hemsidan

– Svensk PEFC certifieringsstandard
SWE 001: Svenskt PEFC Certifieringssystem för uthålligt skogsbruk
SWE 002: Svensk PEFC Skogsstandard
SWE 003: Svensk PEFC Entreprenörsstandard
SWE 004: Krav vid Gruppcertifiering

Svenska FSC

Svenska FSC – hemsidan

– FSC Skogsstandard
Svensk skogsbrukstandard FSC med SLIMF-indikatorer
Svensk skogsbruksstandard enligt FSC – endast SLIMF -indikatorer (för fastighetsinnehav upp till 999 ha)

 

Att sköta skogen rätt

Skogforsk

Skogskunskap –  skogsägarens digitala rådgivare. Här hittar du fakta och instruktioner om skogens skötsel, skogsbilvägar, filmer, kunskapstester och räkneverktyg för din skog

Regelrätt skogsbruk – Regelrätt ger Dig exakt svar på vilka rättsliga krav som gäller för varje enskild aktivitet i skogsbruket. Regelrätt är anpassat för skogsbruk och skogsindustri och presenterar bara relevanta paragrafer i miljö- och arbetsmiljölagstiftningen.
(användarnamn och lösenord finns i följebrevet som kom med Ert bevis)

Skogsstyrelsen

Mina sidor – Vill du ha mer kunskap om din skog och få en bättre planering av ditt skogsbruk? På Mina sidor finns samlad information om din skogsfastighet, kartprogram med till exempel skogliga grunddata, planeringsverktyg och en komplett guide för att skapa och skicka avverkningsanmälningar.

Skogens Pärlor Bakom rubriken Skogens pärlor döljer sig många av skogens sevärdheter. Här redovisas värdefulla skogsområden och kulturlämningar i svenska skogar

Målbilder – Faktablad om de målbilder Skogsstyrelsen och skogsnäringen tagit fram

Förebygga körskador – Information om hur körskador kan undvikas