Certifiera skogen

Det finns två olika sätt att certifiera sitt skogsinnehav. Det ena är direktcertifiering och det andra är gruppanslutning till ett ”skogscertifieringsparaply” såsom Skogscertifiering Prosilva AB. Direktcertifiering är vanligast bland företag och mycket stora privata skogsägare medan mindre skogsägare oftast väljer att gruppansluta sig. Vid gruppanslutning har paraplyorganisationen (Prosilva) själva certifikatet och har medlemmar knutna till sig. Så länge Prosilvas certifikat är giltigt är medlemmarnas skogar ”certifierade”.

Hur gör jag för att gruppcertifiera mitt skogsbruk?

Gruppcertifiering PEFC och/eller FSC steg för steg – Så här går det till

Steg #1

ramgard.jpg

Kontakta Din virkesköpare hos något av våra ombud så går ni tillsammans översiktligt igenom PEFC/FSC-standarden och vad den praktiskt innebär för skogsskötseln på din skogsfastighet. Klicka här för att se våra ombud (öppnas i nytt fönster)

Steg #2

 Om du är intresserad av att ansluta dig till Skogscertifiering Prosilvas paraplycertifikat går Ni mer specifikt igenom vad du förbinder dig till och hur du sköter din skog enligt PEFC/FSC-standarden.
granskapara.jpg

Steg #3

 skrivaunder.jpg
Ni skriver ett avtal där både Ditt och Skogscertifiering Prosilvas ansvar vid gruppcertifiering framgår. Exempelvis ska inom fem år en PEFC certifieringsanpassad skogsbruksplan (grön plan) vara upprättad för ditt skogsinnehav. Beställning av planen sker vid tecknadet av avtalet.

Steg #4

Efter att Skogscertifiering Prosilva har registrerat avtalet i en databas får Du ett bevis om att Du ingår i vår grupp och omfattas av vårt paraplycertifikat. Beviset ska Du använda i kontakter med virkesköpare. Du ska också använda föreskrivna kontraktbilagor vid försäljning av avverkningsrätter eller vid köp av entreprenadtjänster.
bevislamningny.jpg

Steg #5

 ramadvise.jpg
 Med stöd av våra ombud sköter Du din skog i enlighet med PEFC-standarden. Tills dess Du skaffat Grön Plan för fastigheten ska en naturvärdesbedömning genomföras vid val av avverkningsobjekt. Alla våra ombud har genomgått utbildning i NVB och tillhandahåller denna tjänst.

 

 

Vi använder oss av Skogsbiologerna AB:s systematik för NVB – Läs mer på Skogsbiologernas hemsida (öppnas i nytt fönster) 

Steg #6

En viktig del i certifieringssystemen PEFC och FSC är de kontroller som görs löpande för att säkerställa att standarden följs. Våra egna internrevisorer genomför årligen stickprovsvis kontroller hos ett antal av våra gruppmedlemmar. Den externa revisionen görs av ett oberoende certifierings företag som också besöker några av våra gruppcertifierade skogsägare i samband med revision av Skogscertifiering Prosilva.
ramrevision.jpg