Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att Kammarrätten nu har beslutat att myndigheten har rätt att publicera kartor över anmälda avverkningar på nätet. Kammarrätten anser att uppgifterna inte är så integritetskänsliga att det förhindrar en publicering. Skogsstyrelsen har offentliggjort kartor över planerade avverkningar i digital form redan i 10 år; informationen begränsades och begränsas dock fortfarande till markeringar på en digital karta, där avverkningens ytterkanter samt avverkningsanmälans ärendenummer framgår.

Publicering av sådan information överklagades av en markägare 2017 och Förvaltningsrätten i Jönköping beslutade då att publiceringen inte var tillåten. Skogsstyrelsen överklagade beslutet därefter till Kammarrätten som nu alltså upphäver Förvaltningsrättens beslut.

Läs mer på: https://skogsstyrelsen.se/nyhetslista/kammarratten-skogsstyrelsen-far-publicera-avverkningsanmalningar-pa-natet/