SVT skriver på sin nyhetssida att äldre personer som äger skog eller jordbruksmark ofta blir en måltavla för oseriösa försäljare. Enligt Konsumentverket verkar det handla om företag som har riktat in sig på just den gruppen med syftet att – mestadels via telefon – sälja till exempel telefonabonnemang, flygbilder eller brandsläckare. Läs mer på:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/aldre-skogsagare-luras-oftare-av-saljare