FSCOm FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) bildades i början av 1990-talet i syfte att möta konsumenternas oro för de allt mer tilltagande olagliga och hänsynslösa avverkningarna i, framförallt, de tropiska skogarna. Standarden har utvecklats till att omfatta globala frågeställningar men har fortfarande en stark koppling till den som utvecklades för användning i tropikerna.

Världen över

FSC® har upprättat ett antal kriterier där övergripande riktlinjer för hur skogsbruket skall bedrivas finns. Varje enskild nationell standard utvärderas mot dessa kriterier men har fortfarande en egen utformning beroende på lokala förhållanden som råder. Idag är ca 114 miljoner ha certifierade enligt FSC® varav ca 10 miljoner ha i Sverige.

 

-- FSC-karta

 

FSC® SLIMF

SLIMF står för Small and Low Intensity Managed Forests och är FSC®:s standard för skogsägare med under 1000 ha produktiv skogsmark. Syftet med denna standard är att få en kravnivå som är rimligare i förhållande till omfattningen på skogsbruket.

Läs mer om FSC®http://se.fsc.org/

Nyheter

Markberedning

Vår samarbetspartner Greensway har nu möjlighet att erbjuda utbildningar i markberedning. Denna kurs är obligatorisk för PEFC-certifierade entreprenörer som markbereder. Förkunskapskrav är SYNSs webbutbildningar i markberedning, brand och körning på skogsmark. Längden... läs mer

Vinnaren av drönartävlingen!

Nu är vi äntligen tillbaka efter en välbehövlig semester, men innan semestern träffade vi Håkan, en nu ansluten skogsägare hos Prosilva. I vintras efter att Martin börjat hos oss köpte vi in en drönare till företaget. Vi anordnade då en tävling på Facebook för att... läs mer

Kurs om eftersläckning för alla utan kostnad

Behovet av eftersläckningspersonal kommer att vara stort närmaste tiden. Nu öppnar skogsbruket upp den gemensamma skogsskötselskolans kurs om eftersläckning för alla utan kostnad. Klicka på länken, ange dina personuppgifter och klistra in koden så får du tillgång till... läs mer

Tillfälligt undantag i PEFC med anledning av skogsbränderna

PEFC:s styrelse har (2018-07-23) fattat beslut om att kravet på att anlita PEFC-certifierade entreprenörer tillfälligt upphävs för arbeten i brandskadad skog och för åtgärder på skogsmark för att begränsa bränders spridning. Det innebär att de som anlitas för... läs mer

Var med och påverka FSCs framtida skogsbruksstandard!

En revidering av de regler som gäller för svensk FSC certifiering är igång och den 29 juni inleddes den andra konsultationen av FSCs skogsbruksstandard. Medlemmar i svenska FSC har tillsammans arbetat fram ett nytt förslag på ändringar till skogsbruksstandarden och... läs mer