FSCOm FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) bildades i början av 1990-talet i syfte att möta konsumenternas oro för de allt mer tilltagande olagliga och hänsynslösa avverkningarna i, framförallt, de tropiska skogarna. Standarden har utvecklats till att omfatta globala frågeställningar men har fortfarande en stark koppling till den som utvecklades för användning i tropikerna.

Världen över

FSC® har upprättat ett antal kriterier där övergripande riktlinjer för hur skogsbruket skall bedrivas finns. Varje enskild nationell standard utvärderas mot dessa kriterier men har fortfarande en egen utformning beroende på lokala förhållanden som råder. Idag är ca 114 miljoner ha certifierade enligt FSC® varav ca 10 miljoner ha i Sverige.

 

-- FSC-karta

 

FSC® SLIMF

SLIMF står för Small and Low Intensity Managed Forests och är FSC®:s standard för skogsägare med under 1000 ha produktiv skogsmark. Syftet med denna standard är att få en kravnivå som är rimligare i förhållande till omfattningen på skogsbruket.

Läs mer om FSC®http://se.fsc.org/

Nyheter

Prosilvas största certifierade skogsägare!

Förra veckan träffade vi skogsförvaltare på Persson Invest Skog AB, vår största certifierade skogsägare sett till skogsmarksarealen. Vid en internrevision av en så stor skogsägare blir det större övergripande samtal kring organisationsfrågor, landskapsplanering, plan-... läs mer

Boka drönarkurser till kampanjpris!

Maj månad lider mot sitt slut! Detta innebär att det endast är möjligt att boka våra drönarkurser till kampanjpris i en vecka till. Så se till att boka in er på våra kurser innan juni tar vid, för att ta del av erbjudandet. Grundkurs (8 h): 6320,- kr (ordinarie pris... läs mer

Nytt samarbete för Prosilva!

Vi på Skogscertifiering Prosilva AB är mycket glada över att kunna presentera vår nya samarbetspartner! Vi har under våren 2018 inlett ett samarbete med Uppsala företaget Greensway. Främst kommer samarbetet mellan oss att gälla de, för ombud och entreprenörer,... läs mer

Hållbart svenskt skogsbruk gör entré på finansmarknaden!

Vi vill tipsa om artikeln ”Hållbart svenskt skogsbruk gör entré på finansmarknaden” på SKOGEN.se Nu finns världens första obligation i svenska kronor baserad på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och minskning av koldioxiden i... läs mer