FSCOm FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) bildades i början av 1990-talet i syfte att möta konsumenternas oro för de allt mer tilltagande olagliga och hänsynslösa avverkningarna i, framförallt, de tropiska skogarna. Standarden har utvecklats till att omfatta globala frågeställningar men har fortfarande en stark koppling till den som utvecklades för användning i tropikerna.

Världen över

FSC® har upprättat ett antal kriterier där övergripande riktlinjer för hur skogsbruket skall bedrivas finns. Varje enskild nationell standard utvärderas mot dessa kriterier men har fortfarande en egen utformning beroende på lokala förhållanden som råder. Idag är ca 114 miljoner ha certifierade enligt FSC® varav ca 10 miljoner ha i Sverige.

 

-- FSC-karta

 

FSC® SLIMF

SLIMF står för Small and Low Intensity Managed Forests och är FSC®:s standard för skogsägare med under 1000 ha produktiv skogsmark. Syftet med denna standard är att få en kravnivå som är rimligare i förhållande till omfattningen på skogsbruket.

Läs mer om FSC®http://se.fsc.org/

Nyheter

Få hela skogen på fickan med hjälp av din mobil! Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att de har lanserat en ny tjänst i mobiltelefonen med vars hjälp man kan få detaljerade kartor över den egna skogen. I tjänsten ingår både skogliga grunddata och Skogens pärlor,... läs mer

Effektivare skogsbruk med drönare

Bild: skogsstyrelsen.se Skogsstyrelsen har den 21 mars publicerat ett debattinlägg på ATL´s hemsida, där skogsnäringen uppmanas att vara på hugget eftersom drönartekniken kan bidra till ett mer lönsamt och effektivt skogsbruk. Drönartekniken har under de senaste åren... läs mer

Bli spårlös i vår

    Gratiskurs på Skogforsk: Bli spårlös i vår. Skogforsk erbjuder under våren en rad kostnadsfria kurser där man med hjälp av goda exempel och den senaste forskningen får lära sig hur man kan bedriva ett skogsbruk utan skador på mark och vatten. Kurserna,... läs mer

Publicering av avverkningsanmälningar på nätet

Skogsstyrelsen skriver på sin hemsida att Kammarrätten nu har beslutat att myndigheten har rätt att publicera kartor över anmälda avverkningar på nätet. Kammarrätten anser att uppgifterna inte är så integritetskänsliga att det förhindrar en publicering. Skogsstyrelsen... läs mer

Grattis, Håkan !!!

Vi gratulerar Håkan Persson, som vann vår namngivningstävling i samband med dopet av vår nya drönare. Håkan föreslog namnet Hugin (en av Odens korpar), vilket en enad jury tyckte var ett väldigt passande namn! Samtidigt kan vi då döpa nästa drönare till Munin. Tack... läs mer