FSCOm FSC

Forest Stewardship Council® (FSC®) bildades i början av 1990-talet i syfte att möta konsumenternas oro för de allt mer tilltagande olagliga och hänsynslösa avverkningarna i, framförallt, de tropiska skogarna. Standarden har utvecklats till att omfatta globala frågeställningar men har fortfarande en stark koppling till den som utvecklades för användning i tropikerna.

Världen över

FSC® har upprättat ett antal kriterier där övergripande riktlinjer för hur skogsbruket skall bedrivas finns. Varje enskild nationell standard utvärderas mot dessa kriterier men har fortfarande en egen utformning beroende på lokala förhållanden som råder. Idag är ca 114 miljoner ha certifierade enligt FSC® varav ca 10 miljoner ha i Sverige.

 

-- FSC-karta

 

FSC® SLIMF

SLIMF står för Small and Low Intensity Managed Forests och är FSC®:s standard för skogsägare med under 1000 ha produktiv skogsmark. Syftet med denna standard är att få en kravnivå som är rimligare i förhållande till omfattningen på skogsbruket.

Läs mer om FSC®http://se.fsc.org/

Nyheter

TÄVLING!

Vi hälsar vår nya medarbetare välkommen till Skogscertifiering PROSILVA! Hen kommer att kunna röra sig snabbare än oss, se mer, äta mindre och sällan gnälla! Du som funderar över att certifiera dig som skogsägare eller entreprenör kan nu tävla om slopad... läs mer

Prosilva lyfter blicken…och kvalitén för sina revisioner!

Som en nyhet från och med januari kommer Prosilva att introducera drönare i sin verksamhet. Drönaren kommer såväl att underlätta arbetet med våra revisionsbesök i fält, som att skapa ett mervärde både för våra medlemmar och för oss med tanke på bildmaterialet i form... läs mer

Har du koll på dina gamla servitut?

Lantmäteriet skriver på sin hemsida att många äldre inskrivningar av rättigheter är inaktuella eller felaktiga. Den så kallade förnyelselagen innebär därför att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du... läs mer

Gratis skogsbrukskurser via webben

Skogsstyrelsen erbjuder under februari och mars ett antal webbaserade distanskurser inom skogsskötsel. Kurserna är avgiftsfria och förutsätter inga förkunskaper. Man läser i egen takt via Skogsstyrelsens lärplattform (beräknad tidsåtgång ca. 3 timmar) och har... läs mer