Kostnader

Entreprenadtyp       Kostnad per år 
Skogsvård/ Planläggning 400 kr + 400 kr/årsarbeten för anställd personal* Min 400 kr
Max 8 000 kr
Avverkning/ Drivning 1 000 kr + 800 kr/maskin Max 8 000 kr
Avgift – förrevision Första året
Engångskostnad 2 500 kr

 

*Summan av antalet arbetade månader för alla anställda delat med 12 (ett år) ger antalet årsarbeten.

Exempel:

Du har tre anställda varav två jobbar 5 månader och en jobbar 8 månader, det blir sammanlagt 18 månader. 18 delat med 12 ger 1,5 årsarbeten. 1,5 gånger 400 kr + 400 kr för själva företaget ger en årsavgift på 1 000 kr.

Entreprenörsanslutning endast av Prosilvas kansli