blåtraktor

Innan certifiering

Certifierade skogsägare får numera endast anlita certifierade entreprenörer. Man kan certifiera sitt företag på två olika sätt, direktcertifiering eller gruppanslutning till ett certifieringsparaply. Det senare är vad Prosilva erbjuder genom att teckna avtal om gruppanslutning med entreprenörer.

Innan avtalstecknande

Innan avtal kan tecknas måste ett antal krav uppfyllas, dessa gås sedan igenom vid avtalstecknandet. Kraven varierar beroende på företagets inriktning (planering, skogsvård eller maskinell skogsvård). Exempel på krav är

1) Genomgången kurs i Natur- och kulturmiljövård (grönt kort). Denna kurs får vara högst 5 år gammal. Alla utförare av skogsbruksåtgärder (med undantag av säsongsanställda plantörer) skall ha denna kompetens.

2) Vid behov genomgången ADR-kurs

3) Vid behov motorsågskörkort

4) Avtal eller kontrakt med samtliga uppdragsgivare

5) Avtal eller kontrakt med samtliga anställda och underentreprenörer

6) Påbörja dokumentation av

– arbetsmiljöarbete

– kompetens (genomgångna och planerade kurser samt utbildningspolicy

– säkerhets- och nödlägesrutiner samt arbetsinstruktioner

– eventuell logglista för hantering av farligt avfall

7) Allmän kunskap om PEFC-certifieringen, framförallt Skogs- och Entreprenörsstandardena

Teckna avtal

Avtal tecknas direkt med Skogscertifiering Prosilva på vårt kontor i Uppsala eller hos er. Processen är kort beskriven här nedanför.

1) Fyll i dina kontaktuppgifter i kontaktformuläret. Ange gärna hur många maskiner och/eller hur många anställda ni är.

2) Vi kontaktar er för att hitta ett datum för förrevision, denna görs för att säkerställa att ditt företag uppfyller de krav som PEFC ställer – samtliga tillämpliga krav måste vara uppfyllda innan anslutning kan ske

3) Vi tillhandahåller pärm, register och mallar som ni behöver

4) Efter godkänd förrevision skickas faktura om anslutningsavgift ut och efter att denna betalats registreras ni som godkänd medlem och får ett ”bevis om deltagande i Prosilvas gruppcertifikat” skickas till er

5) När ni erhållit beviset och betalt fakturan är företaget gruppcertifierat

Klicka här för att komma till kontaktformuläret

Har du frågor eller funderingar kring Prosilva eller om anslutning till oss är du välkommen att höra av dig!

För att få ta del av våra mallar maila till: anneli.sandstrom@skogscertifiering eller martin.klenz@skogscertifiering.se