Lantmäteriet skriver på sin hemsida att många äldre inskrivningar av rättigheter är inaktuella eller felaktiga. Den så kallade förnyelselagen innebär därför att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 kommer att tas bort från fastighetsregistret. Har du fortfarande nytta av rättigheten? Då kan du anmäla om förnyelse innan utgången av 2018.

Detta gäller för inskrivningar av:

  • Avtalsservitut
  • Nyttjanderätt
  • Avkomsträtt

Inskrivningar som INTE berörs är:

  • Officialservitut
  • Tomträtt
  • Vattenkraft och vattenreglering

Om du alltså har gamla avtalsservitut eller nyttjanderätter som har skrivits in före 1 juli 1968 behöver du anmäla en förnyelse till Lantmäteriet innan årets slut.
Via följande länk kan du komma direkt till Lantmäteriets sida där du hittar formulären för att anmäla en förnyelse:

https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Andra-fastighet/Tillgang-till-annans-mark/Fornyelselagen/