Vi firar ökande arealer certifierad skogsmark

Idag har vi glädjande kunnat observera hur vi passerade både 700 000- och 750 000-strecket gällande antal hektar certifierad skogsmark inom Skogscertifiering Prosilvas gruppcertifikat. Vi fortsätter vårt arbete och ser framemot fortsatta stigande...

Naturvärdesregioner – ett exempel på underlag för skogsbruket

Certifierade aktörer verkar för att uppnå god miljöhänsyn inom ett enskilt skogsinnehav eller trakt såväl som bevarande av biologisk mångfald i landskapet. Det gäller både vid utförande av skogsbruksåtgärder såväl som vid skogsbruksplanering eller planläggning....

Medlemserbjudande på GPS-sändare

Skogscertifiering Prosilva AB erbjuder sina medlemmar, skogsägare som skogsentreprenörer, rabatt på GPS-trackers via företaget MiniFinder®, www.minifinder.se. MiniFinder är ett IT-företag baserat i Växjö med spetskompetens inom GPS-/GNSS-teknik. Verksamheten bygger på...

Skogscertifiering Prosilva AB är tredjepartscertifierad som paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer i enlighet med både svensk PEFC skogsstandard och svensk FSC®-standard. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Mälardalen i söder till treriksröset i norr. Våra ägare är privata köpsågverk och virkesanskaffningsföretag med anknytning till de privata köpsågverken i området. När du som skogsägare är ansluten till oss är du fri att göra affärer med den köpare som ger dig det bästa erbjudandet för PEFC eller FSC® certifierat virke. Som ansluten entreprenör är du fri att köra för den som ger dig de bästa villkoren – Välj Skogscertifiering Prosilva om du tycker att valfrihet är viktigt!

Våra ägare (Ä) och ombud (O):

Certifierad areal

Skogsägare

Skogsmark (ha)

Entreprenörer

Skogscertifiering Prosilva AB

Kontakta oss

3 + 2 =

Skogscertifiering Prosilva AB
Klostergatan 2B 2TR
753 21 Uppsala

Entreprenörsfrågor
Gabriele Bodegård 070-345 05 38

Skogsägarfrågor
Anneli Sandström 070-345 08 85

Fakturafrågor
018-46 06 60

VD
Magnus Norrby 070-515 69 39

E-post
fornamn.efternamn@skogscertifiering.se

Följ oss på Facebook