Prosilva önskar trevlig sommar

Med sommaren kommer semestertider och det kan därför vara svårt att nå oss per telefon under framför allt juli månad. För frågor och ärenden som kan vänta till efter semestern, återkom senare under augusti eller skicka gärna in din fråga/ärende till berörd persons...

Ny svensk PEFC-standard!

Vi har sedan 2017-05-31 en ny gällande standard för PEFC i Sverige (PEFC SW TD IV). Standarden har en giltighetstid på fem år – till 2022-05-31. För skogsägare certifierade från den 31 maj och framåt gäller den nya standarden direkt, för tidigare certifierade...

Skogscertifiering Prosilva AB är tredjepartscertifierad som paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer i enlighet med både svensk PEFC skogsstandard och svensk FSC®-standard. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Mälardalen i söder till treriksröset i norr. Våra ägare är privata köpsågverk och virkesanskaffningsföretag med anknytning till de privata köpsågverken i området. När du som skogsägare är ansluten till oss är du fri att göra affärer med den köpare som ger dig det bästa erbjudandet för PEFC eller FSC® certifierat virke. Som ansluten entreprenör är du fri att köra för den som ger dig de bästa villkoren – Välj Skogscertifiering Prosilva om du tycker att valfrihet är viktigt!

Våra ägare (Ä) och ombud (O):

Certifierad areal

Skogsägare

Skogsmark (ha)

Entreprenörer

Skogscertifiering Prosilva AB

Kontakta oss

12 + 12 =

Skogscertifiering Prosilva AB
Box 26055
750 26 Uppsala

Besöksadress
c/o iTurgor Management AB
Klostergatan 2
Uppsala

Entreprenörsfrågor
Gabriele Bodegård 070-345 05 38

Skogsägarfrågor
Anneli Sandström 070-345 08 85

Fakturafrågor
018-46 06 60

VD
Magnus Norrby 070-515 69 39

E-post
fornamn.efternamn@skogscertifiering.se

Följ oss på Facebook