Skogsägarnas egenkontroll ute nu

Varje år skickar Prosilva ut en egenkontroll i enkätform till ungefär hälften av våra medlemmar för att kunna skapa en bild av läget i verksamheten. 2017 års egenkontroll är nu ute och ska besvaras senast 13 februari. Vill Du ta del av enkäten men har inte fått...

Förlängd giltighetstid för PEFC-standarden

Ursprungligen skulle den nya PEFC-standarden, Tekniskt Dokument IV (TDIV), börjat gälla i början av 2017 (med ett års övergångsperiod för redan certifierade aktörer/skogsägare) men eftersom att standardrevisionen tog längre tid än beräknat har Svenska PEFC ansökt om ...

Edsele Såg nytt ombud för Prosilva

Vi välkomnar Edsele Såg AB som nytt ombud för Skogscertifiering Prosilva AB. Edsele Såg är ett sågverk i Västernorrlands inland och ligger cirka 6,5 mil nordväst om Sollefteå. Edsele Såg är medlemmar i den regionala sågverksföreningen SÅGAB.  Läs gärna mer om...

Skogscertifiering Prosilva AB är tredjepartscertifierad som paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer i enlighet med både svensk PEFC skogsstandard och svensk FSC®-standard. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Mälardalen i söder till treriksröset i norr. Våra ägare är privata köpsågverk och virkesanskaffningsföretag med anknytning till de privata köpsågverken i området. När du som skogsägare är ansluten till oss är du fri att göra affärer med den köpare som ger dig det bästa erbjudandet för PEFC eller FSC® certifierat virke. Som ansluten entreprenör är du fri att köra för den som ger dig de bästa villkoren – Välj Skogscertifiering Prosilva om du tycker att valfrihet är viktigt!

Våra ägare (Ä) och ombud (O):

Certifierad areal

Skogsägare

Skogsmark (ha)

Entreprenörer

Skogscertifiering Prosilva AB

Kontakta oss

2 + 12 =

Skogscertifiering Prosilva AB
Box 26055
750 26 Uppsala

Besöksadress
c/o iTurgor Management AB
Klostergatan 2
Uppsala

Entreprenörsfrågor
Gabriele Bodegård 070-345 05 38

Skogsägarfrågor
Anneli Sandström 070-345 08 85

Fakturafrågor
018-46 06 60

VD
Magnus Norrby 070-515 69 39

E-post
fornamn.efternamn@skogscertifiering.se

Följ oss på Facebook