Natur- och kulturmiljövård – förnyelse

Skogscertifiering Prosilva anordnar 26-27 oktober en förnyelsekurs i Natur- och kulturmiljövård. Utbildningen genomförs som en 1 ½ -dags kurs och inleds dag 1 med teoripass 18.30 – 20.30. Innan teoripasset finns möjlighet att äta middag kl. 17.45. Dag 2 inleds...

Skogscertifiering Prosilva på MellanskogsElmia 19-20 augusti

Prosilva medverkar på MellanskogsElmia! Välkommen till MellanskogsElmia i Sala den 19-20 augusti! Skogscertifiering Prosilva finns i monter nr 115. Kom förbi oss och diskutera skogscertifiering eller delta i vår tipspromenad. För eventuella nya medlemmar har vi...

10 miljoner kronor att söka för samarbete om gränsutmärkning i skogen

Nu kan företag och organisationer söka stöd för projekt som handlar om samarbete inom gränsutmärkning i skogen. Sista ansökningsdag är den 30 september 2016.Skogsstyrelsen utlyser 10 miljoner kronor till samarbete inom gränsutmärkning i skogen. Utlysningen sker inom...

Skogscertifiering Prosilva AB är tredjepartscertifierad som paraplyorganisation för gruppcertifiering av skogsägare och skogsentreprenörer i enlighet med både svensk PEFC skogsstandard och svensk FSC®-standard. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från Mälardalen i söder till treriksröset i norr. Våra ägare är privata köpsågverk och virkesanskaffningsföretag med anknytning till de privata köpsågverken i området. När du som skogsägare är ansluten till oss är du fri att göra affärer med den köpare som ger dig det bästa erbjudandet för PEFC eller FSC® certifierat virke. Som ansluten entreprenör är du fri att köra för den som ger dig de bästa villkoren – Välj Skogscertifiering Prosilva om du tycker att valfrihet är viktigt!

Våra ägare (Ä) och ombud (O):

Certifierad areal

Skogsägare

Skogsmark (ha)

Entreprenörer

Skogscertifiering Prosilva AB

Kontakta oss

2 + 8 =

Skogscertifiering Prosilva AB
Box 26055
750 26 Uppsala

Besöksadress
c/o iTurgor Management AB
Klostergatan 2
Uppsala

Entreprenörsfrågor
Gabriele Bodegård 070-345 05 38

Skogsägarfrågor
Patrik Vendel 073-436 96 92
Anneli Sandström 070-345 08 85

Fakturafrågor
018-46 06 60

VD
Magnus Norrby 070-515 69 39

E-post
fornamn.efternamn@skogscertifiering.se

Följ oss på Facebook